Bemonstering op bladluis (Myzus persicae) ook dit jaar doorgezet

Glastuinbouw Nederland en Wageningen Universiteit werken samen om de komende jaren de populaties van de perzikluis (bladluis, latijnse naam Myzus persicae) in Nederlandse paprika kassen te volgen. Afgesproken is om voor de periode van twee jaar (2023 en 2024) een zogenaamde ‘fossil record’ op te bouwen.

Dit betekent dat monsters van bladluis, genomen uit een twintigtal paprikakassen verspreid over  Nederland, worden opgeslagen. Er wordt zowel een monster in het voorjaar als in het najaar gevraagd. Die mogen door de teler zelf worden verzameld en worden opgestuurd naar Wageningen Universiteit (afdeling genetica).

Erg doiminant
De reden dat Glastuinbouw Nederland en Wageningen Universiteit dit doen ligt in het feit dat afgelopen jaar is gebleken dat een bepaald genotype Myzus persicae bladluis in korte tijd erg dominant is geworden. Onderzoekers willen graag de populatie-ontwikkeling van dit genotype en ander genotypen volgen. Door ervoor te zorgen dat er materiaal beschikbaar komt van dit jaar en volgend jaar, kan mogelijk sneller worden geacteerd indien zich specifieke  problemen in de beheersing van bladluis voordoen.

Glastuinbouw Nederland heeft dus, verspreid over Nederlandse paprikakassen, bladluismonsters nodig. Telers krijgen een duidelijke beschrijving van de monstername meegeleverd bij de monsterenveloppe. Telers die hieraan willen meewerken, kunnen dat doorgeven aan Joke Vreugdenhil, netwerkcoördinator Glastuinbouw Nederland.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2024