Beslisboom helpt ondernemers in sierteelt en voedingstuinbouw bij verduurzamen verpakkingen

Hoe kun je als ondernemer in de sierteelt of voedingstuinbouw het verpakken van je producten verder verduurzamen? Greenport West-Holland komt met twee handige Beslisbomen Duurzaam Verpakken die ondernemers kunnen helpen bij het kiezen van de duurzaamste verpakking. De tools zijn gratis te downloaden.

Klik hier voor de tools.

Het kiezen van een verpakking is een complex vraagstuk waarin materiaalkeuze, belangen, kosten, techniek, de afvalverwerkingsketen en export een rol spelen. Daardoor is het voor ondernemers — zoals producenten, handelaren, exporteurs en afnemers — niet eenvoudig te bepalen welke verpakking het meest duurzaam is. Daarom ontstond het idee voor Beslisbomen Duurzaam Verpakken voor de sierteelt- en AGF-sector: modellen waarmee ondernemers de juiste keuzes kunnen maken.
De Beslisboom helpt een ondernemer bij het stellen van doelen voor verduurzaming van zijn verpakkingen, het analyseren van de huidige verpakkingen in het bedrijf, het kiezen van een strategie om verpakkingen te verduurzamen en het communiceren van de gekozen strategie. Gebruikers worden stap voor stap meegenomen in het document.

Meerjarenprogramma
De Beslisbomen zijn een initiatief van een consortium onder leiding van Greenport West-Holland. De netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen in het regionale tuinbouwcluster heeft sinds enkele jaren een programma Plastics. Doel daarvan is te komen tot circulaire verpakkingen en teeltmaterialen. Vanuit dat programma bleek er behoefte te zijn aan meer duidelijkheid over wat duurzaam verpakken inhoudt en hoe ondernemers dat zelf kunnen aanpakken.
Naast Greenport West-Holland bestaat het consortium uit: Orchidee Nederland, Levarht en Modiform. Er is ondersteuning vanuit het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. De uitvoering is in handen van Partners for Innovation, adviesbureau voor circulaire en duurzame innovaties. Inmiddels zijn de volgende organisaties aan de slag gegaan met de Beslisbomen: Glastuinbouw Nederland, Orchidee Nederland, GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland, Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), Tuinbranche Nederland en Royal Lemkes.

Workshops
Het consortium gaat rondom de Beslisbomen een meerjarenprogramma opzetten om op die manier van elkaar te kunnen leren en daarmee ook de ketensamenwerking te verduurzamen. In dat kader zullen de Beslisbomen in de loop der tijd worden geoptimaliseerd. Ook komen er workshops voor gebruikers van de Beslisbomen.

Contactpersonen namens Glastuinbouw Nederland: Astrid van der Helm en Quincy von Bannisseht.

Astrid van der Helm

Glastuinbouw Nederland - © 2024