Besteed extra aandacht aan internationale werknemers bij aanpassing teeltstrategie

Veel glastuinbouwbedrijven hebben hun teelstrategie aangepast door de energiecrisis. Dit is een ingrijpende beslissing. Overal worden minder uren gemaakt, ook bij de internationale werknemers. Belangrijk is om de aandacht voor je medewerkers te behouden.

Het is inmiddels een bekend gegeven dat veel glastuinbouwbedrijven hun teeltstrategie hebben aangepast als middel om door de huidige energiecrisis te komen. Een ingrijpende beslissing met ook vergaande gevolgen voor de medewerkers. Internationale werknemers zijn daarbij een kwetsbare groep, omdat ze met het (tijdelijk) verliezen van werk ook hun huisvesting kwijt kunnen raken.

Glastuinbouw Nederland roept werkgevers op om met name ook in gesprek te blijven met de groep internationale werknemers die het bedrijf en ons land tijdelijk verlaat. Informeer bij deze werknemers wat ze de komende tijd gaan doen, waar ze verblijven, of ze de intentie hebben om komend voorjaar terug te komen en of ze hulp nodig hebben om de periode zonder werk in de glastuinbouw te overbruggen.

Terug naar huis
Een mooi voorbeeld was dinsdag 22 november te lezen in een artikel in NRC over de situatie in de tomatenteelt. Daarin zegt Loek van Adrichem van Van Adrichem Kwekerijen in Steenbergen dat de mensen die hij in de winter geen werk meer kan bieden veelal arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Zij werken via een uitzendbureau bij zijn bedrijf. “Veel van hen gaan voor een paar maanden terug naar hun thuisland. De rest probeert via hun uitzendbureau ander tijdelijk werk te vinden.” Adrian Nekulai (36) oogst in de onbelichte kas van Van Adrichem de laatste tomaten van dit seizoen. Volgende week gaat hij op vakantie naar zijn voormalige woonplaats Botoşani in Roemenië. Bij meer tomaten per uur krijgt hij een bonus. Dus als hij sneller werkt, verdient hij meer geld voordat hij vertrekt. Dat is belangrijk, want Nekulai weet niet wanneer hij weer inkomsten heeft. Hij blijft in Roemenië tot zijn baas hem een appje stuurt dat er weer werk voor hem is. "Hopelijk duurt dat niet te lang", zegt hij.

Goed werkgeverschap
Zowel bij internationale werknemers in vaste dienst als uitzendkrachten is het zaak de vinger aan de pols te houden. Menselijke drama’s in de vorm van meer buitenslapers liggen immers op de loer als gevolg van de energiecrisis.

Jacqueline Kroon

Glastuinbouw Nederland - © 2023