Bezoek toelatingshouder Arysta aan Acardia Chrysanten

De global product ontwikkelaar van Arysta was onlangs met een vertegenwoordiging van hun recent opgestarte vestiging in Nederland op bezoek bij Acardia Chrysanten. Mede-eigenaar René Eikelenboom leidde het viertal rond op de vestiging in De Kwakel en besprak met hen de grootste uitdagingen in de teelt van pluischrysanten. De CEMP-specialist van LTO Glaskracht Nederland was erbij.

Arcadia Chrysanten is gespecialiseerd in de teelt en vermarkting van pluischrysanten en heeft twintig hectare verspreid over vijf vestigingen, waarvan drie in De Lier, één in Kwintsheul en één in De Kwakel.

Chrysant is een gewas dat in het najaar bloeit. Dit heeft ook gevolgen voor het klimaat in de kas. De herfst wordt in de kas nagebootst door bijvoorbeeld het gewas van buitenlicht af te schermen in de vroege zomerochtend.

Telers volgen de stappen voor de ver doorgevoerde Integrated Pest Management (IPM) om ziekten en plagen beheersbaar te houden. Dit gebeurt ook bij Arcadia Chrysanten. Schoon uitgangsmateriaal, frequent scouten, monitoren plaagontwikkeling en de inzet van biologische bestrijders op afstemmen, zijn allemaal zaken waar Arcadia ervaring mee heeft opgebouwd de afgelopen jaren. Dit wordt continu bijgesteld. "Geen enkel jaar is hetzelfde", verklaart René. "Ontwikkeling van ziekte- en plaagdruk in de kas is voor een groot deel afhankelijk van het klimaat en de ontwikkeling van plagen buiten de kas".

Knelpunt tripsbeheersing
Een belangrijke trend in de teelt van chrysanten is dat de problemen in de trips bestrijding toenemen door de beperkingen in het gebruik van integreerbare correctiemiddelen. Dit zijn ook de ervaringen van collega chrysantentelers, waarmee René informatie uitwisselt over oplossingsrichtingen, bijvoorbeeld via de studiegroepen. Kennis over de teelt en de ontwikkeling van de plaag of ziekte is cruciaal om op tijd te kunnen bijsturen met groene oplossingen. Helaas lukt dit met de huidige kennis nog niet altijd en is de inzet van een integreerbare correctiemiddel nog bittere noodzaak om bijvoorbeeld de trips in toom te houden. Biologische bestrijders kunnen niet altijd de plaag aan, wanneer er in een korte tijd een hoge plaagdruk ontstaat. Het ontbreken van voldoende goed integreerbare correctiemiddelen in de trips bestrijding baart de telers daarom grote zorgen.    

Jurgen Vet, Manager Marketing & Development bij Arysta: "Dit bezoek heeft ons een goed inzicht gegeven van de aandacht die nodig is in jullie bedrijfsvoering. Deze inzichten zijn waardevol voor onze productontwikkeling."

Glastuinbouw Nederland - © 2024