Bijeenkomst reststroomverwaarding bij Brightland Campus

Op welke manier draagt de verwaarding van tuinbouwreststromen bij aan de transitie naar een circulaire economie? Op woensdagmiddag 19 april organiseert Platform Tuinbouwreststromen een bijeenkomst waarbij diverse bestaande en toekomstige ketens door telers en overige marktpartijen worden toegelicht . Het wordt een informatieve en interactieve middag , waarbij telers de kans krijgen om ervaringen te delen en inspiratie op te doen voor het verwaarden van reststromen

De bijeenkomst begint om 15:15 uur en duurt tot ongeveer 18:00 uur op de Brightlands Campus Greenport Venlo (Villafloraweg 1).

Tijdens de bijeenkomst presenteren diverse partijen op welke manier zij reststromen gebruiken om waarde te creëren. Daarna start ‘expeditie reststroomverwaarding’, een netwerkborrel waarbij meer dan tien partijen aanwezig zijn met een stand om mooie voorbeelden van reststroomverwaarding te laten zien, proeven en voelen. Dat biedt een uitgelezen kans voor telers om te ontdekken of er kansen zijn voor hun reststromen. Klik hier voor de link naar de agenda op de website van Glastuinbouw Nederland. Daar is ook de link naar aanmelding te vinden.

Platform Tuinbouwreststromen is een initiatief van Fossa Eugenia, ZON, SunFresh en LLTB met als doel om tot een hogere verwaarding te komen
van tuinbouwreststromen. Zo wordt er bijgedragen aan een circulair verdienmodel. Platform Tuinbouwreststromen creëert nieuwe, betere en snellere
verwaardingsketens, waarbij economische haalbaarheid, waardecreatie en andere voordelen voor agrariërs als belangrijkste uitgangspunten.

Klik hier voor meer informatie op de website van Brightland Campus.

SIGN

Annemie Hermans

Glastuinbouw Nederland - © 2024