Biodiversiteit urgent, glastuinbouw neemt verantwoordelijkheid

Het klimaat, de stikstofcrisis, de afname van bijen en andere insecten en de toenemende problematiek rondom de eikenprocessierups, het zijn allemaal signalen dat het niet best gaat met de biodiversiteit in Nederland. Biodiversiteit is urgent. In de provincie Zuid-Holland werken meerdere organisaties aan het verhogen van biodiversiteit in het kassengebied. Wat betekent dat voor de sector?

Onderzoek
De glastuinbouw neemt zijn verantwoordelijkheid op het gebied van biodiversiteit. Eveline Stilma van InnoPlant werkt namens Glastuinbouw Nederland aan dit onderwerp in een project gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland en de Stichting Kennis in je Kas (KIJK). Zij voerde gesprekken met belanghebbenden in het Oostland en inventariseerde kansen en risico’s op het gebied van biodiversiteit. Zij sprak met tuinders, overheden en een natuurorganisatie. “Vervolgens is een enquête naar de telers gestuurd in het Oostland. Uitwerking daarvan heeft in nauw overleg plaatsgevonden met het regionale bestuur van Glastuinbouw Nederland. Daarna heb ik een uitgebreide studie gedaan naar de relatie tussen planten en insecten om tot een optimaal beplantingsplan te kunnen komen”, verduidelijkt Eveline Stilma.

Kansen en risico’s
Belanghebbenden hebben kansen en risico’s benoemd van meer biodiversiteit in het kassengebied. “Tuinders staan er open voor zolang het de plantgezondheid niet in gevaar brengt. Dat betekent minder plagen en meer natuurlijke vijanden. Dat is niet het enige, er zijn meer punten van aandacht. Pluiszaden van onkruiden kunnen de kas inwaaien en daar de onkruiddruk verhogen. Ook een toename van slakken of muizen is ongewenst.”
Sommige tuinders hebben vee rondlopen. Voor dat vee mogen de planten niet giftig zijn. Er is wél behoefte aan planten die vroeg in het voorjaar bloeien, zodat nuttige zweefvliegen al vroeg richting het kassengebied komen. “De teelt in de kas komt namelijk eerder op gang dan de teelt buiten en deze zweefvliegen zijn van belang voor de biologische bestrijding. Ook zien tuinders en de natuurorganisatie graag meer vogels in het kassengebied.”

Beplanting
Aan de hand van deze uitgangspunten is nagedacht over de beplanting. Welk type beplanting is geschikt voor in het kassengebied? “Er komt veel kijken bij het onderwerp biodiversiteit. Het is namelijk makkelijk iets over het hoofd te zien. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden en er zal met onzekerheden worden gewerkt. Om biodiversiteit een kans te geven zal er tevens aandacht moeten zijn voor schoon water, oever en berm”, stelt Eveline Stilma.

Demo
“Om die reden willen we een demo gaan opzetten in het Oostland. De studie naar de relatie tussen planten en insecten is beschreven in een brochure. Deze wordt besproken met meerdere belanghebbenden en bekeken vanuit verschillende aandachtsgebieden.” Deze brochure is hieronder te downloaden. “We zijn in gesprek met gemeentes of er een braakliggend perceel in de regio beschikbaar gesteld kan worden waar we kunnen beginnen met een proefbeplanting. Weet u misschien ook een beschikbaar perceel beschikbaar in uw omgeving, we horen het graag. Hier kunnen we met kennis en onderwijsinstellingen gaan monitoren en tegelijkertijd de dialoog aangaan met belanghebbenden. Zo kunnen we met elkaar tot een verantwoorde biodiversiteit komen in het kassengebied met winst op de biologische bestrijding en minder risico op ziekten, plagen en onkruiden”, benadrukt Eveline Stilma tot besluit.

Glastuinbouw Nederland - © 2024