Boeiende en veelzijdige bijeenkomst Energietransitie Groningen/Drenthe

Hoe kan de land- en tuinbouw in het noordoosten van het land omgaan met de energietransitie? Die vraag stond dinsdag 4 oktober centraal tijdens een bijeenkomst bij Van Geel Orchideeën in Erica. De aanwezigheid van raadsleden van de gemeente Emmen, wethouder Pascal Schrik, ambtenaren en uiteraard ondernemers uit de land- en tuinbouw stond garant voor veel kennisuitwisseling en levendige discussies.

Een groot aantal sprekers kwam tijdens de energiebijeenkomst aan het woord. Jan Sikken,  voorzitter van regio Emmen-Oost van LTO Noord, schetste in zijn opening de betekenis van de land- en tuinbouw in Emmen en omstreden, vooral om duidelijk te maken dat het een sector is die ertoe doet.
Gastheer Martijn van Geel gaf kort een toelichting over zijn bedrijf en de keuzes die hij moet maken vanwege de hoge energieprijzen. Aansluitend lichtte Inge de Vries de RES toe, aangevuld met de uitdagingen van het tuinbouwgebied in Erica. Zij leidde vervolgens de avond en de discussie.

Vergunningen en mogelijkheden
De mogelijkheden van windenergie werden besproken door Jan Boesjes, melkveehouder in Coevorden en bezitter van een kleine windmolen. In zijn verhaal kwamen economie, landschap en vergunningen aan bod. Dat resulteerde in veel vragen over vergunningen en mogelijkheden in Emmen aan de raadsleden en wethouder.
Zonnepanelen en de mogelijkheden van stroomopslag in accu’s werden door Jan Reinier de Jong duidelijk besproken. Hij gaf ook duidelijke adviezen en waarschuwingen af: wijk niet af van het beplantingsplan.
Jos Bom gaf een overzicht van hetgeen de MTS Bom Wessels doet op energiegebied. Naast zonnepanelen beschikt het bedrijf over een biovergister, die gas produceert voor de WKK. Dat geeft het bedrijf voldoende stroom en warmte, het hele jaar door.

Lege gasputten
André Mol sprak namen Geothermie Groep Nederland (GGN) over het project van Tullip Energy. Dit behelst warmtewinning uit lege gasputten, die daarvoor eerst voor een deel worden opgevuld met beton. De putten krijgen net boven de opvulling nieuwe gaten, zodat er warm water tussen de twee putten kan worden verpompt. Dit water stroomt steeds rond en de warmte wordt gewonnen via een warmtewisselaar. De gewonnen warmte wordt dan via een ringleiding geleverd aan tuinders en mogelijk ook aan woonwijken.
GGN is bezig met het realiseren van geothermieprojecten tot een diepte van 1.600 meter. Dit kost minder dan de diepere putten. Het bedrijf wil producties halen van 1 tot 2 megawatt vermogen. Deze projecten kunnen vanwege het beperkte gebruik van ruimte makkelijk bij bedrijven worden geplaatst. GGN is bezig om de opsporingsvergunning te krijgen voor Erica.

Meer samenwerken
De daarop volgende discussie was zeer levendig en soms ook heftig. Onderwerpen die aan bod kwamen zijn:           

  • Het gebrek aan netcapaciteit en de traagheid waarmee de overheid daarin acteert;
  • Verschillen tussen gemeentes met betrekking tot het plaatsen van kleine windmolens;
  • Traagheid in het aanpassen van beleid en vergunningverlening.

Afsluitend werd de afspraak gemaakt om als bedrijfsleven en politiek samen te werken om bovenstaande punten te verbeteren. Al met al een prima bijeenkomst met heel goede inleiders en een open, eerlijke discussie.

Deze energiebijeenkomst werd georganiseerd door: LTO Noord afdeling Emmen-Oost, afdeling Schoonebeek, afdeling Coevorden/Emmen-West en Glastuinbouw Nederland regio Drenthe/Groningen.

Cees Ruhé

Glastuinbouw Nederland - © 2024