Boetes niet naleven arbowet fors omhoog

Op dit moment mag de Inspectie SZW bij niet naleven van de Arbowet een eis stellen of een waarschuwing geven. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs aangekondigd dit beleid te gaan wijzigen: de Inspectie krijgt de bevoegdheid om direct een boete op te leggen wanneer een bedrijf niet beschikt over de wettelijk verplichte RIE en Plan van Aanpak.

De Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving wordt op deze punten aangepast en de boetes worden flink verhoogd. Hoger veiligheidskundige Peter Bredius van Stigas: "Om boetes te voorkomen is het van belang om aantoonbaar te maken dat u zich aan de verplichte punten houdt. Houd bijvoorbeeld van instructies aan medewerkers bij wanneer deze hebben plaatsgevonden en wie aanwezig waren bij de betreffende voorlichting of naar wie de instructie verstuurd is."

Het hebben van een goede risico-inventarisatie en –evaluatie is essentieel. Momenteel maken al veel agrarische en groene bedrijven gebruik van de digitale RIE van Stigas, waardoor aantonen en beheren van deze zaken automatischer wordt vastgelegd. Bekijk meer informatie hierover op de website van Stigas.

Over Stigas
Glastuinbouw Nederland heeft veilig, gezond en duurzaam werk hoog in het vaandel staan. Het is daarom ook een belangrijk onderdeel van onze visie op goed werkgeverschap. In dat kader hebben wij samen met andere agrarisch en groene werkgeversorganisaties en vakbonden Stigas opgericht. Stigas is onze kennispartner. Stigas ondersteunt als kennisinstituut van en voor de sector bedrijven met allerlei diensten om duurzaam werken te bevorderen. Bedrijven die premie afdragen bij Colland kunnen veelal kosteloos of tegen sterk gereduceerde tarieven gebruik maken van deze diensten. Glastuinbouw Nederland heeft zitting in het bestuur van Stigas en oefent hiermee vanuit de wensen en behoeften in de sector invloed uit op de uitvoering en daarmee op de bestemming van de premiegelden.

Glastuinbouw Nederland - © 2024