Brabants Gedeputeerde Anne-Marie Spierings brengt werkbezoek aan glastuinbouw Plukmade

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings is maandagochtend 29 augustus op werkbezoek geweest bij de glastuinders in Plukmade. Ook regiovoorzitter van Glastuinbouw Nederland, Mari van den Heuvel, was bij het bezoek aanwezig. Het gesprek is geïnitieerd door GreenTechPort Brabant in samenwerking met ZLTO, Glastuinbouw Nederland en de Provincie Noord-Brabant.

Reden voor het werkbezoek was de complexe situatie waarin het glastuinbouwcluster zich bevindt. Omdat de Amercentrale in de toekomst zal sluiten en glastuinders zijn aangesloten op de restwarmtevoorziening van de Amercentrale is er dringend behoefte aan een alternatieve warmtebron. Echter, alternatieven zijn beperkt. De mogelijkheden tot realisatie van een biomassacentrale, geothermieput of restwarmte uit Geertruidenberg stuiten allemaal op moeilijkheden/onzekerheden waardoor een ideale oplossing op korte termijn niet voor de hand ligt.

Toekomstperspectief
Desalniettemin waren partijen het erover eens dat gekeken moet worden naar wat wél kan en dat ondersteuning vanuit de overheid, in snelle vergunningverlening en mogelijke medefinanciering van initiatieven, van belang is om zo snel mogelijk toekomstperspectief voor de glastuinders in het gebied te krijgen. Het komende najaar zullen de glastuinders voor hun warmtevoorziening helaas (nog) aangewezen zijn op hun WKK’s. De inzet van Glastuinbouw Nederland en ZLTO is om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te krijgen over het verduurzamingsperspectief, zodat het najaar van 2022 tevens het laatste najaar is waarin er nog zoveel onzekerheid is over de toekomstige energievoorziening voor de glastuinders in Plukmade.

Impasse
Louise van der Heijden (Directeur GreenTechPort Brabant): "De complexe energieopgave vraagt om lef om het anders te doen. Van ondernemers, maar ook van de overheid, energieleveranciers en -producenten.”
Regiovoorzitter Glastuinbouw Nederland Brabant/Zeeland Mari van den Heuvel stelde tijdens het werkbezoek: “De vele initiatieven die de glastuinders de afgelopen jaren hebben ondernomen om de warmtelevering veilig te stellen, en tevens te verduurzamen hebben helaas nog niet tot resultaat geleid. Er is vandaag intensief overleg gevoerd hoe uit deze impasse te komen en wat ieders inbreng zou kunnen zijn. De bereidwilligheid om dit samen op te pakken was er zeker, alleen nu nog handen en voeten proberen te geven. De tijd dringt!”

Glastuinbouw Nederland - © 2024