Brede meerderheid Kamer verwerpt moties aardgas in sierteelt

De Tweede Kamer stemde dinsdag 10 mei over twee moties van de leden Bromet (Groen-Links) en Ouwehand (Partij voor de Dieren) om het gebruik van aardgas in de sierteelt te verbieden. Glastuinbouw Nederland is blij en opgelucht dat de moties met grote meerderheden zijn verworpen. De meerderheid van de Tweede Kamer onderschrijft dat aardgas in de sierteelt mag worden gebruikt.

Klik hier voor een overzicht van de moties, waaronder die van Groen Links en Partij voor de Dieren. Zie ook document in de bijlage.

Zorgen geuit
Voorafgaand aan de stemming heeft Glastuinbouw Nederland samen met Plantum, LTO Nederland, GroentenFruit Huis en Vereniging Bloemenveilingen in Nederland (VBN) intensief contact gehad met Kamer over onze zorgen. Glastuinbouw Nederland heeft hierbij benadrukt dat de energietransitie onmogelijk zonder de sierteelt kan worden bereikt. Voor innovatie hebben we de volle breedte van de glastuinbouw nodig, want alleen via innovatie blijven we een topsector. Daarnaast is de sierteelt van groot belang voor Nederlandse economie, de vergroening van de omgeving en onze volksgezondheid.

Motie verworpen
Uiteindelijk werd de motie verworpen met 113 stemmen tegen (VVD, PVV, D66, CDA, ChristenUnie, JA21, Forum voor Democratie, SGP, groep-Van Haga, BBB en Omtzigt) en 37 voor (PvdA, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Volt, Bij1 en de leden Gündogan (voormalig Volt) en Den Haan (voormalig 50PLUS).

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2024