Brusselse gewasbeschermingsregels ondermijnen weerbare teelten

De nieuwe gewasbeschermingsmiddelenverordening (SUR) van de Europese Commissie draagt niet bij aan verduurzaming van de glastuinbouw. De SUR heeft enkel tot doel het gebruik van chemische gewasbescherming te halveren. Zonder concreet handelingsper-spectief voor telers. Het vandaag gepubliceerde wetsvoorstel grijpt daarmee hard in op bedrijfsniveau, zo concludeert Glastuinbouw Nederland. Vergroening moet niet gaan over absolute kilogramreductie maar de transitie naar een lagere milieu-impact verder stimuleren.

Klik op de link voor de nieuwe gewasbeschermingsmiddelenverordening (SUR).

Groene medicijnkast nog leeg
Volgens de voorgestelde EU-verordening moet het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in de EU tegen 2030 worden gehalveerd. Dit doel was eerder al vastgelegd in de Europese Green Deal. Deze vermindering is echter alleen mogelijk als er genoeg laagrisico-, biologische en technische alternatieven zijn. Deze middelen zijn echter nog vaak onvoldoende beschikbaar. Het is daarom van groot belang dat de beschikbaarheid over groene alternatieven in Europa wordt versneld. Ook moeten moderne veredelingstechnieken als CRISPR-Cas snel worden toegestaan. Alleen dan beschikken telers over voldoende tools om Integrated Pest Management (IPM) nader te implementeren. De aandacht voor IPM schiet daarmee in de SUR nog tekort. De strikte focus op reductiedoelen zal daarom niet leiden tot weerbare teelten. Glastuinbouw Nederland roept dan ook op het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030 te blijven zien als invulling van de SUR.

Kies voor milieu-impact voor gezondheid en geluk
De Europese Commissie kiest voor van kilogramreductie. Glastuinbouw Nederland stelt een andere benadering voor. Kilogramreductie zegt immers niets over de milieu-impact. Zeker niet in Nederland met een hoge productie per oppervlakte. De SUR zou daarom moeten uitgaan van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen per kilogram geoogst product, niet per hectare. Een dergelijke benadering doet meer recht aan Nederlandse teelten en biedt tegelijkertijd perspectief voor verdere verduurzaming van onze teelten.

Al grote reductie bereikt
De Nederlandse land- en tuinbouw heeft al in de jaren ’90 een grote reductie in het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen gerealiseerd. Deze vermindering zet iedere dag door. In de SUR wordt de periode 2015-2017 als referentie gebruikt. Het gemiddelde kilogramgebruik in deze periode moet vervolgens in 2030 worden gehalveerd. Dat is oneerlijk en leidt tot een ongelijk speelveld. EU-lidstaten, zoals Nederland, die eerder al veel middelengebruik hebben gereduceerd worden daarvoor door de Commissie in feite gestraft. Dat is onacceptabel. Glastuinbouw Nederland pleit ervoor dat de SUR van een langere referentieperiode uitgaat, zodat de Nederlandse inzet eerlijk wordt beloond.

Lobby ploegt voort
De komende tijd wordt dit wetsvoorstel behandeld in het Europees Parlement en de Raad van Europese Ministers. Zij zullen vervolgens een eigen positie hierover innemen. Glastuinbouw Nederland blijft haar zorgen de komende tijd onder de aandacht brengen bij het Europees Parlement, de Tweede Kamer en betrokken ministers.

Bekijk ook de video waarin Wouter van den Bosch van Bosch Growers (paprika en bramen) zijn visie geeft op de ontwikkelingen op gebied van plantgezondheid.

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2024