Cao-onderhandelingen gestart

Met het uitwisselen van de voorstellenbrieven zijn de cao-onderhandelingen gestart. Op vrijdag 8 december hebben de onderhandelingsdelegaties met elkaar gesproken. In de drie brieven staat 1 onderwerp centraal, loon.

Wettelijk minimumloon
De verhogingen van het wettelijk minimumloon van afgelopen jaar en het veranderen van de rekenregels voor het wettelijk minimum uurloon leiden tot grote stijging van de laagste lonen.

Het nieuwe minimum uurloon wordt op 1 januari 13,27 euro. Voor het loongebouw in onze cao betekent dit dat zonder nieuwe cao afspraken de uurlonen in B1 tot en met B5, C1 en C2, D1 en D2 en tot slot E1 onder het minimum uurloon uitkomen. In deze schalen en treden zal in ieder geval vanaf 1 januari 13,27 euro per uur betaald moeten worden.

Loongebouw
Voor ons is het belangrijk om afspraken te maken die leiden tot een loongebouw met balans in de aanvangslonen en een loongebouw met een schaal B. Een gezonde loonontwikkeling bestaat voor 2024 niet alleen uit een algehele loonsverhoging maar vooral uit een toekomstbestendig loongebouw. Dit willen wij samen met vakbonden uitwerken.

De cao-onderhandelingen volgen
Glastuinbouw Nederland sluit samen met Plantum en LTO Nederland de cao af. Aan vakbondszijde nemen FNV en CNV vakmensen deel. Op de website van Glastuinbouw Nederland kun je de onderhandelingen en laatste ontwikkelingen volgen.

 

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024