Checklist bij de inzet van uitzendkrachten

Werken met flexibele arbeidsrelaties vraagt extra aandacht. Zeker als het officiële werkgeverschap bij een ander ligt. Extra aandacht voor wet- en regelgeving, voor risico’s en aansprakelijkheid vinden we belangrijk. Net als ook in deze arbeidsrelatie goed werkgeverschap vormgeven. Om de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden hebben wij samen met de Werkgeverslijn de checklist vernieuwd.

 In de checklist behandelen we vanuit diverse invalshoeken het werken met inlenen van derden. We bieden praktische informatie en handreikingen om de weg te kunnen vinden in een complex van regels. Bekijk de checklist.

Cao ook belangrijk voor uitzendkrachten
Als inlener moet je er voor zorgen dat het uitzendbureau over voldoende kennis en informatie van onze cao beschikt. Dit is nodig om de juiste inleners beloning vast te kunnen stellen.

Welke aspecten vallen onder inlenersbeloning?
De volgende punten uit de bij de inlener geldende cao, bij ons de cao Glastuinbouw moeten worden toegepast:

 • Het bruto loon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
 • ATV / ADV dagen
 • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
 • Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald
 • Treden
 • Reiskostenvergoeding; wordt het vervoer verzorgd door het uitzendbureau of het eigen bedrijf dan is er geen vergoeding.

De volgende onderwerpen kent onze cao niet. Zij zijn wel onderdeel van de inlenersbeloning. Wanneer je zelf ook nog een eigen arbeidsvoorwaarden kent voor jouw werknemers, bovenop de cao, dan gelden deze ook voor de uitzendkrachten die bij je zijn tewerkgesteld. Het is namelijk ‘inlenersbeloning’ en geen ‘cao-beloning’.

 • Onkostenvergoedingen
 • Vergoeding van reisuren en/of reistijd
 • Eenmalige uitkeringen
 • Thuiswerkvergoedingen
 • Vaste eindejaarsuitkeringen

Verantwoordelijkheden en controleren
Het uitzendbureau is verantwoordelijk dat het juiste loon wordt betaald. Een juiste toepassing van de inlenersbeloning vereist kennis van de cao van de inlener. Het is de verantwoordelijkheid van de inlener om het uitzendbureau de juiste informatie aan te leveren.

We sluiten af met een tip uit de checklist uitzendkrachten: controleer de juistheid van de inlenersbeloning vooraf met een proforma calculatie van het tarief en achteraf door de in de cao opgenomen steekproefsgewijze controle van loonstroken (artikel 54 van de cao).

Meer informatie over de inlenersbeloning is terug te lezen in bijlage 13 van de cao.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024