Checklist veilig en sociaal inzetten van derden voor arbeid

Werken met flexibele arbeidsrelaties vraagt extra aandacht. Zeker als het officiële werkgeverschap bij een ander ligt. Extra aandacht voor wet- en regelgeving, voor risico’s en aansprakelijkheid is belangrijk. In deze arbeidsrelatie vul je goed werkgeverschap samen met het uitzendbureau in.

Om de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden hebben wij als Glastuinbouw samen met de Werkgeverslijn de checklist voor ondernemers vernieuwd. In de checklist worden vanuit diverse invalshoeken het werken met inlenen van derden behandeld. Daarnaast worden praktische informatie en handreikingen om de weg te kunnen vinden in een complex van regels geboden. Hierna wordt we A1-verloning toegelicht.

Europese basis
Om werken door heel Europa mogelijk te maken zijn internationaal afspraken gemaakt:

  • Afspraken voor die situaties waarin de werkgever in een ander land gevestigd is dan waar de werknemer woont. Ook kan het werk in weer een ander land worden uitgevoerd.
  • Afspraken over de sociale zekerheid, de geldende cao en praktische zaken als arbeids- en rusttijden en arbeidsomstandigheden.

Internationale flexkrachten
Internationale medewerkers werken als uitzendkracht nogal eens onder A1-verloning. Dat bevat complexe regels, waarbij het makkelijk mis kan gaan. Het is belangrijk om alles in het werk stellen om ook bij deze medewerkers te kunnen spreken van eerlijk werk voor een eerlijke beloning. Waar moet je op letten en wat moet je controleren? Hieronder meer daarover.

Praktische regels bij het werk
Als inlener stel je de werktijden en kun je toezien op het naleven van de arbeids- en rusttijden. De arbeidsomstandigheden, het verstrekken van veiligheidsmiddelen en het geven van instructie heb je zelf in de hand.

Cao en loon
Bij een A1-verloning geldt een aantal Europese regels. Bijvoorbeeld in de tijdelijk periode dat er in Nederland wordt gewerkt moet je de inlenersbeloning betalen volgens de cao Glastuinbouw.

De volgende elementen uit de inlenersbeloning zijn gebaseerd op de cao Glastuinbouw:

  • Het bruto loon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
  • ATV/ADV dagen
  • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
  • Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald
  • Treden
  • Reiskostenvergoeding (wordt het vervoer verzorgd door het uitzendbureau of het eigen bedrijf, dan is er geen vergoeding)

Check of de cao-afspraken worden nagekomen. Vraag medewerkers hiernaar, bij voorkeur via het zien van een loonstrook.

Arbeidsovereenkomst
Controleer bij A1-verloning de arbeidsovereenkomst. Je bent zelf geen partij bij deze overeenkomst, maar kunt er wel op worden aangesproken. Leen alleen in als er een Nederlandse arbeidsovereenkomst is. Het is verstandig om vooraf ook de arbeidsovereenkomst te toetsen. Om privacy redenen kun je alleen naar een voorbeeld of geanonimiseerde arbeidsovereenkomst vragen.

Bij een niet Nederlandse arbeidsovereenkomst en A1-verloning komen er nog andere problemen bij. Bijvoorbeeld de taal waarin de arbeidsovereenkomst is opgesteld. Ook kan de arbeidsovereenkomst naar onze Nederlandse maatstaven bepalingen bevatten die wij niet passend of wenselijk vinden. Denk aan boetebedingen, zwijgconstructies en inhoudingen. Bij het naar buiten komen van dergelijke afspraken in de arbeidsovereenkomst kan dit zeer schadelijk zijn voor de reputatie van je bedrijf en de sector.

A1-verloning, gecombineerd met werken met een niet Nederlandse arbeidsovereenkomst, kan een tikkende tijdbom zijn.

Sociale zekerheid
In Europa wordt de werkgever verplicht zich te melden in het land waar de premies voor de sociale zekerheid moeten worden betaald. De werkgever vraagt daar een A1-verklaring voor aan (ook wel een certificate of coverage genoemd). Eis als inlener inzage in de A1-verklaring en zorg dat de medewerkers deze ook kennen. Zij weten door de A1-verklaring waar zij verzekerd zijn voor bijvoorbeeld werkloos worden.

Modelovereenkomsten
Bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw zijn verschillende modelovereenkomsten en vertalingen op te vragen.

Glastuinbouw Nederland - © 2024