Checklist veilig inzetten van derden voor arbeid

Het inschakelen van derden, zoals uitzendbureaus of zzp’ers, kan aantrekkelijk zijn bij het flexibel organiseren van arbeid, zeker tijdens het seizoen. Daar komen naast veel regels ook extra partijen/schijven én soms een taalprobleem bij kijken. Om de inzet van derden goed te regelen heeft de Werkgeverslijn land- en tuinbouw de checklist: veilig inzetten van derden voor arbeid opgesteld.

Ga hier naar de checklist.

Blijven ontwikkelen
"Over de checklist zijn we in gesprek met belangrijke stakeholders", vertelt Marten van Lenthe van de Werkgeverslijn. "We willen de lijst actualiseren en naast het juridisch veilig werken voor werkgevers, ook kijken naar het eerlijk en veilig werken voor de medewerker."

Ingrid Blom, themaspecialist Arbeid bij Glastuinbouw Nederland vult aan: "We willen ook de stap zetten naar veilig en sociaal werken met derden. In de checklist komen nu ook praktische tips op het vlak van bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden en checks die je van een goed werkgever mag verwachten."

De doorontwikkeling van de checklist is ook besproken met de Maatschappelijke Raad van Advies. In deze adviesraad nemen specialisten deel die een onafhankelijke kritische reflectie geven op Glastuinbouw Nederland en de voortgang op onze uitdagingen. Ook dit gesprek vanuit een andere invalshoek leverde nieuwe input op.

De komende maanden worden gebruikt om de checklist te verbeteren en aan te vullen en dan zijn we klaar voor het nieuwe seizoen. Glastuinbouw Nederland wil de vernieuwde checklist in het voorjaar van 2024 op de kaart zetten.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024