Checklist werken met uitzendbureaus: Uitzendarbeid goed geregeld

Werken met flexibele arbeidsrelaties vraagt extra aandacht. Zeker als het officiële werkgeverschap bij een ander ligt. Extra aandacht voor wet- en regelgeving, voor risico’s en aansprakelijkheid vinden we belangrijk. Net als ook in deze arbeidsrelatie goed werkgeverschap vormgeven. Om de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden hebben wij de checklist 'Veilig en sociaal inzetten van derden voor arbeid' voor onze ondernemers vernieuwd.

Het werk in de glastuinbouw wordt in grote mate bepaald door natuurlijke en klimatologische omstandigheden. Werkgevers hebben daarom naast hun vaste kern een behoorlijke flexibele schil nodig. Vooral inlenen via een uitzendbureau komt veel voor.

In de checklist veilig en sociaal inzetten van derden voor arbeid behandelen we vanuit diverse invalshoeken het werken met inlenen van derden. We bieden praktische informatie en handreikingen om de weg te kunnen vinden in een complex van regels.We bieden praktische informatie en handreikingen om de weg te kunnen vinden in een complex van regels. Bijvoorbeeld bij de inlenersbeloning. Het uitzendbureau is verantwoordelijk dat het juiste loon wordt betaald. Als inlener moet je er voor zorgen dat het uitzendbureau over voldoende kennis en informatie van onze cao beschikt. De punten die onder de inlenersbeloning vallen zijn in de checklist opgenomen. Ook krijg je de tip om dit met een proforma calculatie van het tarief te controleren.

Certificeren uitzendwerk
Het kabinet werkt samen met sociale partners en de uitzendsector aan een certificeringsstelsel voor uitzendwerk. Daarmee wordt het wettelijk verboden om aan ter beschikkingstelling van arbeid te doen zonder dat je gecertificeerd bent. De nieuwe regels gaan voor alle bedrijven die mensen ter beschikking stellen gelden. Dit zijn niet alleen de uitzendbureaus maar ook bijvoorbeeld een ICT-bedrijf die weleens een werknemer detacheert bij een klant. Het systeem gaat niet gelden voor collegiale uitleen. Als mensen elders worden gedetacheerd tegen de arbeidskosten of intra concern worden uitgeleend gelden de regels niet.

Betrokkenheid binnen Glastuinbouw Nederland
Wij werken veel met uitzendkrachten en willen dit graag goed doen. Kritisch en goed kunnen inschakelen van/samenwerken met uitzendbureaus is belangrijk voor onze leden. De checklist ondersteunt dit. Certificering van uitzendbureaus om zo het kaf van het koren te kunnen scheiden is ook belangrijk voor ons. Belangrijk onderdeel van de Human Capital Agenda onder speerpunt 4 is flexwerk duurzaam aantrekkelijk maken.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024