Chryson Campagne ‘Just Chrysanthemum’ gaat ondanks corona gestaag verder

De inning voor promotie door Stichting Chryson is vanwege de coronacrisis een half jaar stopgezet. Dat betekent halvering van het promotiebudget in 2020. Maar de stichting doet er alles aan om in de belangrijkste afzetlanden (online) zichtbaar te blijven bij de relevante doelgroepen.

Promotie op de belangrijkste afzetmarkten is essentieel om de positieve ontwikkeling met betrekking tot imagoverbetering van de afgelopen jaren voort te kunnen zetten. In de bijlage is een samenvatting te vinden van de belangrijkste activiteiten van 2020.

Positie verbeteren
Stichting Chryson is sinds 1999 het samenwerkingsverband tussen de Nederlandse chrysantentelers en de veredelaars Armada, Deliflor, Dekker Chrysanten, Dümmen Orange, Floritec en Royal van Zanten. De stichting werkt aan het behouden of verbeteren van de positie van Nederlandse snijchrysanten. Het budget komt van de telers en de veredelaars. Er is afdracht via de stek en via de veilingomzet.

Glastuinbouw Nederland - © 2024