CO₂-behoefte glastuinbouw 2,5 Mton bij klimaatneutraal

De externe CO₂ vraag van de glastuinbouw is ca. 2,5 Mton bij de situatie dat er geen aardgas meer gebruikt wordt. Dit blijkt uit onderzoek door Wageningen Economic Research (WEcR) in opdracht van Kas als Energiebron. De Nederlandse glastuinbouw heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Als er geen aardgas meer gebruikt wordt, moet de CO₂ – die nu voornamelijk uit de rookgassen van aardgas gestookte ketels en WKK’s komt – uit externe bronnen gehaald worden. Dit is een cruciale randvoorwaarde om de ambitie te halen.

Toekomstscenario's
WEcR heeft prognoses gemaakt voor de CO₂-behoefte voor de situatie zonder aardgas. De prognoses zijn gemaakt op basis van drie vooral economische toekomstscenario's. In het gematigde scenario is de vraag 2,5 Mton en loopt uiteen van 1,8 tot 3,0 Mton. In het optimistische scenario blijft het areaal gelijk op het niveau van 2017 en is er meer toekomstvertrouwen, nieuwbouw en intensivering; de sector heeft economisch de wind in de rug.
In het gematigde scenario daalt het areaal met 1.000 ha en in het pessimistische scenario daalt het areaal met ca 2.000 ha.
De gemiddelde CO₂-behoefte per m2 kas bedraagt in het optimistische scenario 34 kg, in het gematigde scenario 30 kg en in het pessimistische scenario 26 kg.

Zowel de absolute CO₂-behoefte als de CO₂-behoefte per m2 is in het optimistische scenario het hoogst. Bij de absolute behoefte komt dat vooral door het grotere areaal glastuinbouw in het optimistische scenario. Bij de CO₂-behoefte per m2 komt dat doordat de intensivering van de CO2-behoefte groter is dan de besparing en de extensivering. In het pessimistische scenario is het tegengestelde het geval.

Besparing CO₂-behoefte
Om meer inzicht te krijgen in de mogelijke besparing op de CO₂-behoefte is kennisontwikkeling nodig over de relatie tussen CO2-dosering, de productie en de opbrengstprijzen. Bij CO₂-behoefte gaat het om zowel de hoeveelheid CO₂ (kg/m2.jaar) als de capaciteit (kg/ha.uur). Bovendien zijn de kosten en de tariefstructuur voor de externe CO₂ en opbrengstprijzen van de glastuinbouwproducten van belang. Voor het realiseren van CO₂-besparing is het belangrijk te komen tot een tariefstructuur die minder leunt op vaste kosten en meer op variabele c.q. marginale kosten.

CO₂ actieplan
Glastuinbouw Nederland heeft onlangs een CO₂-actieplan opgesteld om de CO₂-voorziening niet remmend te laten zijn op de verduurzaming en om de leveringszekerheid te verhogen. Lees hier het gerelateerde nieuwsbericht.

Wageningen Economic Research voerde dit onderzoek uit op verzoek van Kas als Energiebron. Dit is het actie- en innovatieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van LNV.

Dennis Medema

Glastuinbouw Nederland - © 2024