CO2-plafonds 2018, 2019 en 2020 omhoog

Met het publiceren van de Kamerbrief van 22 april jongsleden (zie link onderstaand) over het Maatregelenpakket Energietransitie Glastuinbouw is eindelijk ook de laatste kogel door de kerk. Na een proces van ruim een jaar is bekendgemaakt dat ook het CO2 plafond van 2018 omhoog bijgesteld wordt. Eerder werd al duidelijk dat dit geldt voor de CO2 plafonds van 2019 en 2020.

De zogeheten technische correctie is dus geslaagd. De reden voor het omhoog bijstellen van deze plafonds is een afspraak uit het convenant CO2-emissieruimte 2013-2020 waar het CO2-sectorsysteem onder valt. Die afspraak beschrijft dat op basis van ontwikkelingen van WKK netlevering en het sector areaal het CO2-plafond kan worden bijgesteld, omdat beide factoren marktwerking betreft en de sector daar, volgens de afspraken, niet op afgerekend kan worden. Omdat voor de jaren 2018, 2019 en 2020 een grote toename van WKK netlevering en areaal is gesignaleerd, is het traject van de technische correctie anderhalf jaar geleden ingezet. De originele plafonds van 5,2 Mton (2018), 4,9 Mton (2019) en 4,6 Mton (2020) zijn verhoogd naar respectievelijk 6,6 Mton, 6,4 Mton en 6,2 Mton.

Voorlopige emissiecijfers
Ondanks de technische correctie kan de sector de plafonds nog steeds overschreden hebben. De daadwerkelijke CO2-sectoremissies komen voort uit de gecombineerde opgave die door de sector zelf wordt ingevuld. Momenteel probeert Glastuinbouw Nederland bij RVO de voorlopige emissiecijfers van deze jaren op tafel te krijgen, zodat we kunnen bepalen hoe groot de overschrijding is en wat het bedrag gaat worden. Bekend is dat door de technische correctie de verevening van 2018 niet 30 miljoen euro, maar tussen de 0 en 2 miljoen zal gaan worden. 2019 en 2020 hopen wij zo snel mogelijk duidelijk te hebben. We zitten hiervoor om tafel met RVO. Zodra we weten hoeveel het per gebruikte m3 aardgas gaat kosten, kan iedereen alvast voor zichzelf de totale overschrijding berekenen. Op het moment dat de vereveningen vanuit RVO plaats zal vinden, ontvangt iedereen uiteraard een brief en factuur met de exacte individuele bedragen. Later meer…

Klik hier voor de Kamerbrief.

Alexander Formsma

Glastuinbouw Nederland - © 2024