Collectieve zuivering AWZI Nieuwe Waterweg gaat definitief door

De leden van de Waterzuiveringscoöperatie Westland U.A. stemden dinsdag 1 november jl. unaniem voor de realisatie van de collectieve zuivering van gewasbeschermingsmiddelen bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland. Daarmee is voor het bestuur van de coöperatie de weg vrij om de overeenkomst te tekenen met het Hoogheemraadschap van Delfland, die de zuiveringsinstallatie zal realiseren.

Sinds de ondertekening van het Hoofdlijnenakkoord Waterzuivering Glastuinbouw eind 2015 was Glastuinbouw Nederland in overleg met het hoogheemraadschap van Delfland over de mogelijkheid van een collectieve zuivering. Als het ergens zou kunnen dan was dat bij de AWZI Nieuwe Waterweg, omdat hier naar verhouding het meeste water uit de glastuinbouw wordt aangevoerd. Van de totale afvalwaterstroom is circa 25% water uit de glastuinbouw. Na een verkenning van beschikbare technieken en het peilen van draagvlak voor de collectieve zuivering bij ondernemers werd duidelijk dat een collectieve zuivering haalbaar zou moeten zijn.

Positief advies
Bij de uitwerking van de zuiveringstechniek bleek de uitdaging toch groter dan verwacht en werd het initiatief aangemerkt als innovatief experiment onder de Crisis- en Herstelwet. In de tussentijd richtten de ondernemers de waterzuiveringscoöperatie op en formeerde het hoogheemraadschap een bouwteam. Nieuwe normstelling voor de lozing van bromaat maakte de toepassing van zuivering met ozon niet haalbaar, waardoor werd overgestapt op zuivering met poeder-actief-kool.
Inmiddels heeft de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw een positief advies uitgebracht en is er duidelijkheid over de benodigde investeringen. Die informatie was voor de leden van de coöperatie voldoende om vertrouwen te hebben in de goede afloop en voor de realisatie van de collectieve zuivering te stemmen. Hiermee wordt de grootste collectieve zuivering van gewasbeschermingsmiddelen gerealiseerd. Daartoe moet al het afvalwater worden gezuiverd, wat automatisch betekent dat ook al het huishoudelijk afvalwater wordt gezuiverd van microverontreinigingen zoals medicijnresten.

Januari 2024
Zo’n 300 glastuinbouwbedrijven - met een gezamenlijk glasoppervlak van ongeveer 1.000 ha - zijn aangesloten bij de coöperatie. Volgens de huidige planning is de collectieve zuivering januari 2024 in bedrijf. In 2034 wordt besloten of en zo ja, op welke wijze de samenwerking tussen de waterzuiveringscoöperatie en het hoogheemraadschap wordt voortgezet.

Glastuinbouw Waterproof

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2024