Collegebesluiten Ctgb januari 2023

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft deze maand diverse besluiten genomen. Voor het totaal overzicht van de besluiten ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen en biociden zie de documenten in de bijlagen.

Etiketuitbreidingen
Serifel (15888N). Het schimmelbestrijdingsmiddel op basis van de Bacillus amyloliquefaciens, strain MBI 600 wordt voor professioneel gebruik uitgebreid met de volgende kleine toepassingen in de bedekte teelt van: potplanten, snijbloemen (grondgebonden en niet-grond gebonden teelt), alsmede in de teelt van champignon (binnen).

Intrekkingsbesluiten
De toelatingen van Vertimec Pro (15315N) op basis van de werkzame stof abamectine vervalt op 01-02-2023, er geldt een aflevertermijn tot 1-08-2023 en een opgebruiktermijn tot 1-01-2024.

In werking treden besluiten
Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant; zie: www.officielebekendmakingen.nl.
Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende Ctgb-besluit is vastgesteld. Deze besluiten worden gepubliceerd op de Ctgb-website.

Jeannette Vriend

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024