Collegebesluiten januari 2024

Geen besluiten specifiek voor de glastuinbouw in de Ctgb vergadering van januari 2024.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft deze maand diverse besluiten genomen. Voor het totaal overzicht van de besluiten ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen en biociden zie bijgevoegde bestanden.

In werking treden besluiten
Al onze besluiten worden gemeld in de Staatscourant en treden in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant; zie: www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingendatabank.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2024