Collegebesluiten juli 2019

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft deze maand diverse besluiten genomen. Voor de glastuinbouw is onderstaand besluit van belang.

Captor SC (10331 N) met werkzame stof: Captan
Deze fungicide voor professioneel gebruik wordt toegepast in een brede range van bloembollen. De wijziging betreft:

  • Uitbreiding dompelbehandeling van bloembollen en bloemknollen van diverse bloembol- en bloemknolgewassen;
  • Bij dit besluit wordt toepassing in lelie tijdens de warmwaterbehandeling van plantgoed toegelaten.

In werking treden besluiten:
Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant. Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende Ctgb-besluit is vastgesteld. Bekijk het totaal overzicht van de besluiten onderaan dit bericht.

Jorrit Koeman

Glastuinbouw Nederland - © 2024