Containerveld biedt ook mogelijkheden voor waterzuivering en recirculatie

De nieuwe regels rondom waterzuivering sinds 1 januari 2018 geven een extra uitdaging voor bedrijven met een containerveld. Toch zijn er ook mogelijkheden. Guus Meis, beleidsspecialist Water & Omgeving van LTO Glaskracht Nederland besprak de stand van zaken rondom dit onderwerp tijdens de gewasbijeenkomst Hortensia op 21 september. Recirculatiewater uit de kas kan bijvoorbeeld nuttig worden aangewend op het containerveld.

De grootste uitdaging vormt het hergebruik van water ná het ‘blauwen’. Gastbedrijven Kwekerij De Bonfut en Sjaak van Schie BV lieten tijdens de gewasbijeenkomst zien hoe zij hun containerveld inrichten, om zo te kunnen recirculeren en ook het ‘blauwe’ recirculatiewater op te vangen en zoveel mogelijk weer te gebruiken. Zo zijn er gescheiden systemen voor watergeven van te blauwen vakken en vakken die niet worden geblauwd. Ook het water wordt apart opgevangen en hergebruikt.

Bekijk de presentatie van Guus Meis onderin dit artikel. 

Arthur van den Berg

Glastuinbouw Nederland - © 2024