Coöperatie Broekpolder (Westland) geeft boost aan energietransitie in glastuinbouwgebieden

Het project ‘Broekpolder 2040 Naar een aanpak voor vitale en energieneutrale glastuinbouwgebieden’ is op donderdag 25 augustus gestart. Met dit project geeft Coöperatie Broekpolder 2040 een versnelling aan de energietransitie vanuit het tuinbouwgebied dat ligt in het Westland, nabij de veilingroute.

De komende anderhalf jaar ontwikkelt de gebiedscoöperatie Broekpolder 2040 samen met Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland een transitiemodel voor glastuinbouw-concentratiegebieden. De coöperatie gaat zelf als eerste aan de slag. Zo worden in samenwerking met en op aansturing van bedrijven uit de polder individuele transitieplannen opgezet. Deze worden vervolgens op gebiedsniveau verbonden en opnieuw geoptimaliseerd. Aan de hand van scenario’s wordt congestie en energiemanagement voor het gebied geoptimaliseerd.  Daarbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar een verbinding met de bebouwde omgeving. Tenslotte worden de gevolgen van alle scenario’s en van alle inspanningen gemeten in een simulatiemodel, dat binnen het project wordt ontwikkeld.

Duurzaam leven en werken
Glastuinbouw Nederland ontwikkelt, vanuit het programma Kas als Energiebron, trainingsmateriaal en verzorgt de excursies om ondernemers te begeleiden in hun keuzeopties. Vanuit Greenport West Holland en Greenports Nederland worden de resultaten en ervaringen van het gebiedsproces verspreid naar de andere regio’s en tuinbouwgebieden. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een toegekende subsidie vanuit SGEH middelen (Samenwerken aan Groen Economisch Herstel).
Erik Persoon, voorzitter van Coöperatie Broekpolder, heeft naast een zakelijke ook een hele persoonlijke reden om zich sterk te maken voor dit project. “We doen dit voor Pip, mijn kleindochter die net is geboren in de Broekpolder. Deze polder wil ook in 2040 een duurzame leef- en werkomgeving zijn voor haar en alle bewoners.”

Ambities glastuinbouw
Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland, weet uit ervaring dat gebiedsprocessen complex zijn. “Want je wilt met veel partijen afstemmen. Maar als het goed gaat, krijg je resultaten waar iedereen achter kan staan. Goed dat we met dit voorbeeldproject vaart willen maken en dat we vanuit beide organisaties zowel partner als deelnemer zijn. Dit sluit naadloos aan op de ambities van de glastuinbouw uit het eind vorig jaar afgesloten energieconvenant.”

Fotobijschrift: Met het aansnijden van de ‘energietaart’ door Rutger Lommerse (Greenports Nederland), Adri Bom-Lemstra (Glastuinbouw Nederland, Greenports Nederland), Eric Persoon (Coöperatie Broekpolder) en Robert Solleveld (Kas als Energiebron) ging het project van start.

Kas als Energiebron

Robert Solleveld

Glastuinbouw Nederland - © 2024