Ctgb geeft toelating Romeo af

De besluitvorming omtrent de toelating van Romeo op basis van de werkzame stof cerevisane is na de zienswijzeprocedure succesvol afgerond. Ctgb heeft onlangs de toelating afgegeven. Het is een voorbeeld van een succesvolle wederzijdse erkenningenprocedure met glastuinbouwtoelatingen uit Frankrijk. De registratie betreft een toelating voor het professionele gebruik in (de bedekte teelten van) tomaat, aardbei, sla, Curcurbitaceae en aubergine.

Glastuinbouw Nederland ziet graag dat het gebruikersgebied van Romeo in de toekomst wordt uitgebreid. Zo kan een glastuinbouwbreed etiket gerealiseerd worden.

Werkzame stof
Romeo heeft als werkzame stof cerevisane. Cerevisane bestaat uit het gezuiverde celwandmateriaal van de gist S. cerevisiae LAS117. Cerevisane is geregistreerd als laag-risicostof en vrijgesteld van MRLs. Romeo bevordert het plant-eigen afweersysteem op basis van geïnduceerde resistentie in een groot aantal gewassen tegen een breed spectrum aan pathogene schimmels.

Beoordeling
Het gebruik in de teelten van aardbei, sla, vruchtgroenten van Curcurbitaceae eetbare schil, vruchtgroenten van Curcurbitaceae niet-eetbare schil en aubergine is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Daarom wordt aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied(en) valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Etiket
Download het etiket onder dit bericht onder 'Downloads'.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2024