Cursus Weerbaar telen potorchidee start in januari

Begin 2021 starten enkele nieuwe cursusgroepen ‘Weerbaar Telen’. Door enthousiaste reacties van deelnemers aan een eerdere cursus is besloten een om in januari een nieuwe cursus te starten speciaal voor potorchideetelers.

Tijdens deze cursus op 14 januari 2021 in Hazerswoude-Dorp, of op het teeltbedrijf van een van de deelnemers, worden de relaties en de samenhang van verschillende onderdelen van het teeltsysteem besproken, met als doel tot een weerbaarder gewas en teeltsysteem te komen. De adviseurs en cursusleiders bekijken de handigheden en onhandigheden die zij tegenkomen in de praktijk. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: substraat/potgrond, water, kasklimaat, bemesting, plantsapmetingen, drogestof en plantversterkers. Daarnaast komt de werking van het afweer- en verdedigingssysteem van planten tegen ziekten en plagen aan bod.

Resultaat en data
De cursus geeft inzicht in de rol van plantweerbaarheid op de plantgezondheid van het gewas. Tevens wordt geleerd hoe de plantweerbaarheid kan worden beïnvloed.
Klik hier voor meer informatie over de bijeenkomst in de agenda van Glastuinbouw Nederland.

Astrid van der Helm

Glastuinbouw Nederland - © 2024