De Perfecte Chrysant met verschillende belichtingsstrategieën

Eind maart is een teelt Chrysant afgesloten en 5 mei startte de volgende teelt voor het project De Perfecte Chrysant- met LED koeler telen. In de teelt van januari tot maart is er verschil gemaakt in belichtingsstrategie in de lange dag en vanaf twaalf dagen in de korte dag tot einde teelt.

Het vak dat in de lange dag meer assimilatielicht kreeg werd vanaf twaalf dagen in de korte dag minder belicht.
De totale lichtsom over de hele teelt was gelijk. In de teelt is verrood twintig minuten met 10 μmol.m⁻².s⁻¹ aan het begin van de nacht periode (End of day FR) als standaard behandeling toegepast. Er waren geen verschillen in remstof toepassing als gevolg van de verschillende belichtingsbehandelingen.
In de teelt is een nachttemperatuur gerealiseerd van iets meer dan 16°C en een temperatuur overdag tussen de 17 en 23°C. De luchtvochtigheid was tussen de 80 en 85%. De lagere nachttemperatuur leidde niet tot vertraging van de bloei.

Lichtefficiëntie
De verschillen in belichtingsstrategie resulteerden in verschillen in takgewicht bij Chic en Pina Colada waarbij de planten die in de LD (vroeg) meer licht hadden gehad lichter waren dan de planten die vanaf twaalf dagen in de KD (laat) meer licht kregen. Dit verschil van minstens 5 gram is te verklaren omdat in de LD fase de lichtonderschepping bij een plantdichtheid van 46 planten per m2 nog niet volledig is. In de KD fase wordt alle licht dat gegeven wordt onderschept. Bovendien is de vraag naar assimilaten van een grotere plant hoger wat ook gunstig is voor de lichtefficiëntie. Deze informatie kunnen telers gebruiken om op een bedrijf met alle plantstadia de inzet van de assimilatiebelichting gunstig te verdelen als er maar een beperkt  totaal vermogen beschikbaar is.  

Plaagbeheersing
De visuele kwaliteit van de takken was goed, ook na een transportsimulatie van 7 dagen, maar het vaasleven viel tegen. De takken kregen snel slap blad. Ondanks het feit dat naar het eind van de teelt er meer ontvochtiging was gebruikt. De kwaliteit van de chrysant bij een teeltstrategie met hoge luchtvochtigheid en beperkte vochtafvoer is een aandachtspunt voor de komende herfst en winter.
De beheersing van plagen, zoals trips en luis was in deze teelt geen probleem. In de teelt die nu start zal vooral de beheersing van luis een belangrijk aandachtspunt zijn. Het insectengaas is in de afgelopen teelten gebleken niet voldoende te zijn om luis uit de afdeling te houden en als ze binnen zijn neemt de plaag snel toe. Bij het gebruik van insectengaas moet natuurlijk het klimaat in de kas wel goed stuurbaar blijven. 
(Tekst: Arie de Gelder, WUR)

Het onderzoek wordt gefinancierd door Kas als Energiebron (Ministerie LNV en Glastuinbouw Nederland), Chrysanten telers, de verdelingsbedrijven Dümmen, Floritec en Van Zanten, Signify en Brinkman/ArgoBri.

Kas als Energiebron

Dennis Medema

Glastuinbouw Nederland - © 2024