Deze toekomst ziet Provincie Gelderland voor de tuinbouw

‘Een van de belangrijkste uitdagingen voor ons als provincie is hoe wij onze economie sterk houden in Gelderland.’ Er klinkt rumoer in de zaal met honderd ondernemers en andere geïnteresseerden, terwijl gedeputeerde Harold Zoet dit mededeelt. Tijdens de jaarbijeenkomst van het glastuinbouwpact in Nieuwaal wordt duidelijk dat veel ondernemers uit het innovatieve tuinbouwcluster ook met zorg naar de toekomst kijken.

Energie lijkt steeds duurder te worden met de plannen voor afschaffing van het verlaagde energietarief. Ook het gebruik van alternatieve bronnen is ingewikkeld door congestie op het net. Harold Zoet, gedeputeerde Land- en Tuinbouw, Natuur en Stikstof, ging met de zaal in gesprek over zijn ideeën en kijk op de tuinbouw in het gebied.

Samenwerking tussen ondernemers opvallend
‘Er zijn veel zeer moderne innovatieve bedrijven gevestigd,’ geeft Zoet aan. ‘Opvallend is dat er heel goed wordt samengewerkt tussen de ondernemers en dat er gezamenlijk concrete projecten worden geïnitieerd. Een voorbeeld daarvan is de aanleg van een collectief riolering voor specifiek de glastuinbouw, waardoor het afvalwater van de sector centraal wordt verwerkt bij de zuivering van het waterschap. Andere voorbeelden zijn de aanleg van een CO2-netwerk en de ontwikkeling van een smart-grid.

Het cluster is oorspronkelijk ontstaan vanuit een betere indeling van de ruimte. Nu kan ik vaststellen dat het tuinbouwcluster echt heeft geholpen bij het vinden van oplossingen met betrekking tot energie en het terugbrengen van uitstoot. Het is een voorbeeld voor Nederland geworden.’

‘Solitaire bedrijven moeten op zoek naar niche’
Er zijn ook nog een aantal bedrijven in de regio die niet konden of wilden verplaatsen naar een clusterlocatie. Een ondernemer vraagt zich af hoe deze bedrijven toekomst hebben. Deze bedrijven zijn minder goed in staat om gezamenlijke maatregelen te nemen, zoals een gezamenlijke CO2-leiding.

De gedeputeerde kwam in een later gesprek hierop terug: ‘Omschakelen naar duurzame alternatieve energie zal moeilijker zijn voor solitaire bedrijven. Dat betekent dat deze bedrijven, als ze bijvoorbeeld het bedrijf door willen geven aan een volgende generatie, ontwikkelrichtingen moeten zoeken in niches waar geen grote energiebehoefte is en waar emissies naar de omgeving beperkt zijn. Die niches zijn er nog wel.

Toon van Tuyl, voorzitter van het Glastuinbouwpact en tevens voorzitter van Regio Gelderland West van Glastuinbouw Nederland, geeft aan dat solitaire bedrijven niet altijd willen of kunnen verkassen naar een concentratiegebied, bijvoorbeeld vanwege ziektedruk. ‘Ook voor deze groep bedrijven moet de transitie haalbaar zijn. Daar zetten wij ons voor in.’

Energie opwekken met wind
In het coalitieakkoord van Gelderland staat dat er geen nieuwe plannen zullen worden gemaakt voor windparken. ‘Er is veel weerstand tegen windmolens vanuit de samenleving en de opbrengsten schommelen,’ geeft Zoet aan. In de zaal wordt hier door veel ondernemers toch anders naar gekeken. ‘Wij hebben toch energie nodig voor onze lampen als de WKK’s straks niet meer draaien.’

Al snel komen veel ondernemers met creatieve oplossingen, zoals een kleine kerncentrale op locatie, een waterkrachtcentrale of wind op zee. Als het gaat om windmolens geeft Zoet aan dat ‘gemeenten bevoegd zijn om daarover te beslissen. Alleen begrijp ik dat de wens van veel ondernemers is om juist  grote windmolens te mogen bouwen en dan houden we toch vast als coalitie aan de afspraken die we hebben gemaakt in het coalitieakkoord van Gelderland.’

De algehele stemming van de middag is dat provincie Gelderland de tuinbouw in het verleden altijd heeft ondersteund en ook het voornemen heeft dit te blijven doen. Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Tielerwaard ziet de provincie als een partner die altijd ondersteunend en aanspreekbaar is geweest voor de glastuinbouwsector. Samen werken we aan een circulaire tuinbouw.

Jakoline van Straalen

Glastuinbouw Nederland - © 2024