Diverse verzoeken tot handhaving ingediend in Zuid-Holland

Glastuinbouw Nederland constateert dat in diverse glastuinbouwgebieden in Zuid-Holland sprake is van gebruik van gebouwen en percelen die niet past bij de glastuinbouwbestemming. Dergelijk strijdig gebruik kan de herstructurering van gebieden en de modernisering van tuinbouwbedrijven in de weg staan. Ook kan sprake zijn van sterk achterstallig onderhoud van kassen, waardoor zelfs gevaarlijke situaties ontstaan.

De afgelopen weken zijn in de regio Zuid-Holland naar een aantal gemeenten verzoeken gestuurd met het verzoek om op specifieke locaties te handhaven op strijdig gebruik. Het blijkt dat in een aantal gemeenten de handhaving per saldo niet of onvoldoende wordt opgepakt, zodat in overleg met regionale bestuurders is besloten in een aantal gevallen aan te dringen op handhaving.

Glastuinbouw Nederland - © 2024