Duurzame inzetbaarheid uitzendkrachten en internationale (flex)werknemers

Centraal staat de vraag: 'Wat is er nu echt nodig om de duurzame inzetbaarheid van flexwerkers, met name uitzendkrachten en internationale medewerkers, te vergroten?'. Het valt op dat werknemers in fase c (dus in dienst bij het uitzendbureau) vaak tussen wal en schip vallen als het gaat om ondersteuning. Terwijl de mogelijkheden er wel degelijk zijn. Ondernemers zijn (onbewust) niet goed op de hoogte van de mogelijkheden in ondersteuning en de behoefte hierin.

Maar wat is die duurzame inzetbaarheid dan?
Eén van de definities zegt: gezond, vitaal en met plezier blijven werken tot je pensioen of AOW. Om dat te bereiken is er een veilige en gezonde werkplek nodig. Zo blijven werknemers gemotiveerd en betrokken. Maar het heeft ook te maken met ontwikkelmogelijkheden. En juist op dat vlak zijn er nog veel onduidelijkheden, met name rondom fase c.

Onlangs kwamen een aantal organisaties waaronder diverse ondernemers, NL Jobs, Stichting Doorzaam, Lentiz Cursus & Consult en Glastuinbouw Nederland bij elkaar om de mogelijke oplossingsrichtingen te bespreken voor het duurzamer inzetten van uitzendkrachten en internationale (flex)krachten.

Daarin kwam onder andere naar voren dat veel ondernemers niet bekend zijn met de diensten die er zijn voor de zogenoemde fase c werknemers die in dienst zijn bij het uitzendbureau.

Wat zijn de vervolgstappen?
Tijdens deze bijeenkomst is afgesproken dat Femke Kooijman (Doorzaam), Rita Kostwinder (NL Jobs) en Bas Hanemaayer (ondernemer Agrocare) in gesprek gaan over hoe Doorzaam en uitzendbureaus al in fase a en b kunnen beginnen ondernemers bewust te maken van de mogelijkheden in fase c. Wanneer werknemers in dienst treden bij het uitzendbureau (fase c) zijn de ondersteuningsmogelijkheden niet altijd even duidelijk. Ook uitzendbureaus zelf kunnen hier wellicht in een eerdere fase al concreter in worden.

Rita Kostwinder beaamt dit: “De moeilijkheid is de behoeften van de medewerkers goed op je netvlies te krijgen. Indien een medewerker start geeft degene 9 van de 10 keer aan dat ze hier tijdelijk verblijven (max 7 maanden) met het doel om geld te verdienen. Echter, de praktijk geeft anders weer en komt men terug of verblijven ze langer bij ons. Nu bieden we bij start van de werkzaamheden een Nederlandse taalcursus aan. Echter, waar ligt hun persoonlijke interesse zodat je hier op in kunt spelen? Via o.a. de ‘No Limits’ app van NL Jobs, een Loyalty Programma voor internationale medewerkers, krijgen we nu een beter inzicht waar iemands interesse ligt zodat we gewenste acties kunnen bepalen, zowel op individueel niveau als in teamverband.” 

Daarnaast wil Glastuinbouw Nederland meer communicatie naar werkgevers met als doel de bewustwording vergroten voor de mogelijkheden voor ondersteuning. Als ook het tonen van goede voorbeelden van aanpakken die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid. 

Jacqueline Kroon van Glastuinbouw Nederland: “Met de campagne ‘Love your people like your crop’ laten we tal van voorbeelden zien die ondernemers inspiratie en informatie geven om duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Welke mogelijkheden zijn er al?
Naast dat er al beleid gemaakt is op het gebied van duurzame inzetbaarheid en goed werkgeverschap, bieden organisaties als Kasgroeit, Handelgroeit, Stichting Doorzaam, Stigas, Lentiz Cursus & Consult reeds diverse ondersteuning aan om de inzet en ontwikkeling van deze groep medewerkers te ondersteunen.

Is een medewerker in vast dienst bij de werkgever dan gelden de geijkte systemen zoals de mogelijkheden van www.kasgroeit.nl en www.lentiz.nl.

Jacqueline Kroon

Glastuinbouw Nederland - © 2024