Een nieuwe cao Glastuinbouw per 1 januari 2024

Zowel aan werkgeverszijde als door de vakbonden CNV-vakmensen en FNV is ingestemd met het onderhandelingsresultaat. De nieuwe cao Glastuinbouw per 1 januari 2024 is nu een feit.

De aanpassingen in het loongebouw en de loonsverhoging van 4% per 1 januari 2024 leidt tot substantieel hogere lonen, vooral onderaan in het loongebouw. De loontabel per 1 januari 2024 gaat er als volgt uitzien:

 

 schalen

  

 

B

C

D

E

F

G

H

treden

 

 

 

 

 

 

 

1

             

2

WML - € 13,27

€ 13,98

€ 14,33

€ 14,58

€ 15,19

€ 15,91

€ 17,15

3

€ 13,47

€ 14,39

€ 14,79

€ 15,08

€ 15,75

€ 16,52

€ 17,84

4

€ 13,67

€ 14,83

€ 15,27

€ 15,59

€ 16,32

€ 17,14

€ 18,55

5

€ 13,87

€ 15,28

€ 15,76

€ 16,12

€ 16,90

€ 17,79

€ 19,29

6

€ 14,07

€ 15,74

€ 16,26

€ 16,67

€ 17,50

€ 18,47

€ 20,06

7

€ 14,27

€ 16,20

€ 16,78

€ 17,24

€ 18,14

€ 19,18

€ 20,86

8

 

 

 

€ 17,83

€ 18,79

€ 19,91

€ 21,69

9

 

 

 

 

€ 19,47

€ 20,66

€ 22,56

10

 

 

 

 

 

€ 21,46

€ 23,43

11

 

 

 

 

 

 

€ 24,35

Loonsverhogingen
De cao heeft een looptijd van 15 maanden. Per 1 juli 2024 en per 1 januari 2025 wordt de B-schaal aangepast en de lonen in schaal C tot en met H met respectievelijk 1,7% en 1,5% verhoogd.

Reiskostenvergoeding
De reiskostenvergoeding van 21 cent wordt verhoogd naar de fiscaal toegestane onbelaste vergoeding van 23 cent per kilometer.

Jeugdlonen
Vanaf 19 jaar zal het startsalaris van het loongebouw/loonschaal gaan gelden en geen afgeleid jeugdloon.

De glastuinbouwsector staat onder grote druk. In moeilijke tijden moeten bedrijven medewerkers binden en vinden. Duidelijkheid over loon is daar een belangrijke factor bij.

Deze cao met een looptijd van 15 maanden geeft ook ruimte om in gesprek te gaan over de toekomstagenda en daarop volgende cao-onderhandelingen te baseren. Bij de cao Glastuinbouw zijn de volgende partijen betrokken: Glastuinbouw Nederland, Plantum, LTO Nederland, FNV en CNV-vakmensen.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024