Een update van de Maatschappelijke Raad van Advies

Elke kwartaal komt de Maatschappelijk Raad van Advies bij elkaar om de voorgang op het masterplan te beoordelen. In dit artikel delen we de belangrijkste inzichten van de afgelopen periode.

Om vooruitgang te boeken en de speerpunten uit het Masterplan internationale werknemers te bereiken, is vorig jaar op het thema internationale arbeid een Maatschappelijke Raad van Advies ingesteld. De rol van de adviesraad is:

  • als klankbord een spiegel voorhouden;
  • meedenken over het strategisch beleid op dit thema.

Belangrijkste inzicht afgelopen periode
Afgelopen periode is gekeken waar we nu staan en wat er moet gebeuren als het gaat om het realiseren van onze ambitie goed werkgeverschap. Zo heeft Glastuinbouw Nederland voorzitter Adri Bom-Lemstra individuele gesprekken met bestuurders van Glastuinbouw Nederland gevoerd. Daarnaast gingen de leden van de Raad in gesprek met Arne Bac, sectormanager Food & Agri, tuinbouw bij Rabobank. Ze spraken over ontwikkelingen en waardecreatie in de tuinbouwketen:

  • We werken aan een glastuinbouwsector die waarde toevoegt aan de verwerkende industrie en detailhandel, én die meeprofiteert van die toegevoegde waarde. 
  • Hoe gebeurt dat en welke rol speelt de glastuinbouwsector daarmee bij het vormgeven en waarmaken van goed werkgeverschap in de praktijk? 

Het belangrijkste inzicht van de bijeenkomst was dat arbeid (nog) geen maatschappelijk gedragen duurzaamheidscriterium is in de waardecreatie in ketens.

Jacqueline Kroon

Glastuinbouw Nederland - © 2024