Eerste gezamenlijke bijeenkomst van Trekheester kwekers en cultuurgroep Zomerbloemen succesvol

Op vrijdag 15 maart organiseerde de landelijke commissie Trekheesters van Glastuinbouw Nederland en de Cultuurgroep Zomerbloemen van LTO Bomen Vaste planten en Zomerbloemen voor het eerst een gezamenlijke bijeenkomst. Beide groepen hebben veel gezamenlijke uitdagingen en overeenkomsten, vandaar dat zij elkaar meer op gaan zoeken om overeenkomstige zaken beet te pakken. Deze bijeenkomst was daar de eerste aanzet toe.

Tijdens deze informatieve bijeenkomst waren zo’n 40 kwekers te gast bij trekheester- en anjerkwekerij Mediaverdi van Johan Buis, voorzitter van landelijke commissie Trekheesters. Deze moderne teeltlocatie met indrukwekkende nieuwe sorteermachine was het bezoeken meer dan waard.

Alternatieve vormen van verwarmen
De middag en avond werd mede mogelijk gemaakt door Kas als Energiebron in de vorm van een energiediner, waarbij Arca Kromwijk van de WUR ons meenam in alternatieve vormen van verwarmen.

De middag werd afgetrapt door Jasper van Diemen, netwerkcoördinator van de trekheester kwekers bij Glastuinbouw Nederland. Hij gaf een toelichting op de 'Toolkit Gezondheid en Geluk': deze toolkit geeft de kwekers handvaten om het verhaal van de glastuinbouw nog beter te kunnen vertellen aan de samenleving.

Certificering
Certificering is een steeds belangrijker item bij de retail en de handel, Jeroen Oudheusden van FSI en Geert op ’t Hof van de gelijknamige kwekerij gaven hier een toelichting op. Waar komt de vraag naar certificering nu vandaan en wat komt er dan bij kijken om aan alle inkoop eisen te voldoen?

Uiteindelijk ontkom je er niet aan om te gaan certificeren, FSI kijkt samen met certificeringsinstellingen of de certificering voor kleinere kwekerijen versimpeld kan worden, zodat de het voor deze groep kwekers eenvoudiger wordt om hun certificering te behalen.

Water en kunstmest
Veel trekheester- en zomerbloemenkwekers zitten in waterrijke gebieden door allerlei regelgeving, zoals de Kaderrichtlijn Water en regelgeving rondom bufferstroken, wordt dit steeds uitdagender. Anneke van Dijk van LTO gaf uitleg over deze regelgeving zodat het voor de aanwezige duidelijker werd wat deze regelgeving inhoud en voor hun betekent.

Kunstmest en stikstof zijn belangrijke items die steeds meer gaan spelen. Hierdoor moeten kwekers van open teelten steeds meer gaan kijken naar alternatieven. Biologische meststoffen die niet of nauwelijks uitspoelen zijn dan zeer belangrijk. Door het gebruik van dergelijke biologische meststoffen en het beter doseren van de meststoffen kun je de uitstoot of uitspoel verminderen. Mooie bijkomstigheid is dat je zo ook kan besparen op je meststofgebruik. Jelle Gerstel van Vlamings heeft de aanwezige bijgepraat over de mogelijkheden die hier in zijn.

Rondleiding
En uiteraard mocht een bezoek aan de kwekerij van Johan Buis niet ontbreken. Deze rondleiding werd begeleid door Johan en zijn zoon Jeroen. Deze rondleiding werd gevolgd door een heerlijk buffet. Tijdens het nuttige van de maaltijd sloot Arca Kromwijk de rij met sprekers af met een presentatie over de alternatieve van verwarmen.

We kijken terug op een zeer waardevolle en inspirerende eerste gezamenlijke bijeenkomst van de Landelijke Commissie Trekheesters en Cultuurgroep Zomerbloemen.

Jasper van Diemen

Glastuinbouw Nederland - © 2024