Energie besparen als je weinig energie gebruikt

Vanuit het programma Kas als Energiebron is al veel onderzoek gedaan naar hoe energie kan worden bespaard, onder andere door het toepassen van Het Nieuwe Telen. Maar wat als je al weinig energie gebruikt? Wageningen UR heeft voor Kas als Energiebron onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van energiebesparing bij extensieve teelten als helleborus, violen, primula en andere eenjarige zomerbloeiers, cyclamen, celosia en poinsettia.

In de Venlow Energy kas is bewezen dat er door de toepassing van HR+ glas en een energiezuinig ontvochtigingssysteem grote energiebesparingen mogelijk zijn ten opzichte van de gangbare praktijk. Door niet alleen de kas, maar ook het teeltconcept nog verder te verbeteren kunnen in deze kas nu tomaten worden geteeld met een energieverbruik van om en nabij 12 m3 aardgas per m2 per jaar.

Intussen zijn ook de eerste resultaten van het demonstratieproject met de Glas-Folie kas (de 2SaveEnergy kas) bekend. Die laten zien dat isolerende kasdekken ook voor lagere investeringskosten realiteit worden. Vanuit de praktijk komt regelmatig de vraag naar voren om een doorkijk te geven naar de betekenis van deze kassen met isolerende kasdekken of kassen met een bijzonder intensief schermgebruik, voor 'koude teelten'. In hoeverre is het dan mogelijk om met zulke kassen een klimaatneutrale kas te realiseren? En ook: wat verandert er als er belichting wordt ingezet?

Lees hier meer over dit onderzoek en bekijk ook daar het eindrapport van dit onderzoek.

Kas als Energiebron

Arthur van den Berg

Glastuinbouw Nederland - © 2024