Energiespecialist Rob van der Valk vertrekt bij Glastuinbouw Nederland

Na een lange loopbaan als beleidsspecialist Energie en Klimaat vertrekt Rob van der Valk deze zomer bij Glastuinbouw Nederland. Hij heeft enige tijd geleden te kennen gegeven op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Er wordt gezocht naar een vervanger, kandidaten kunnen zich daarvoor melden. De taken van Rob worden tijdelijk waargenomen binnen het team Energie van Glastuinbouw Nederland.

Rob van der Valk was vanaf 1995 beleidsmedewerker glastuinbouw bij de WLTO. In 2001 startte hij voor de vakgroep Glastuinbouw bij LTO Nederland in de functie van specialist Energie. Het was de tijd van de liberalisering van de energiemarkt.

In 2005 maakte Rob de overstap naar Glaskracht Nederland. In die tijd begon de gasprijs aan een forse prijsstijging en was WKK-netlevering in opkomst. Rob gaf onder meer ondersteuning aan de Coöperatie WKK Glastuinbouw en er werd in samenwerking met het Productschap Tuinbouw (PT) en het ministerie van LNV de basis gelegd voor het programma Kas als Energiebron, sectorspecifieke subsidies en het CO2-sectorsysteem. Dit pakket vormde binnen dezelfde samenwerking de tegenprestatie voor het verlaagde energiebelasting tarief op ketelgas.

Kas als Energiebron
Het afgelopen decennium ondersteunde Rob de overname van het programma Kas als Energiebron van het PT, de onderhandeling over het Energieakkoord 2020 en het Klimaatakkoord 2030 en kwam de visie en uitvoering van de gebiedsaanpak voor de energietransitie tot stand. De overname van het programma Kas als Energiebron en de gebiedsaanpak vormden de basis voor het huidige team Energie van Glastuinbouw Nederland.

Afscheid
Vanwege het coronamaatregelen blijft het afscheid beperkt tot de collega’s van Rob. Heeft u een leuke anekdote over zijn werkend leven en uw samenwerking met Rob? Of wilt u hem iets persoonlijks meegeven nu hij afscheid neemt? Stuur dan een mail naar Ilse Zwinkels, izwinkels@spam-protectglastuinbouwnederland.nl. Dan ontvangt u een link waar u uw bericht kunt achterlaten. Dit kan tot donderdag 9 juli.

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies