Etiketuitbreiding Ortiva voor radijs

Door een goede samenwerking van Glastuinbouw Nederland en Syngenta is onlangs de etiketuitbreiding van Ortiva gerealiseerd ten behoeve van de bedekte teelt van radijs. Woensdag 22 juni 2022 heeft het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en biocide (Ctgb) een positief besluit genomen over de etiketuitbreiding van het middel met als werkzame stof: azoxystrobin. Deze uitbreiding is gefinancierd door het Fonds Kleine Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen.

”Goed nieuws dat wij als radijstelers indien noodzakelijk Ortiva kunnen inzetten. Valse meeldauw is nog een schimmelziekte die niet eenvoudig te beheersen is. Het is belangrijk om hiertegen met middelen af te kunnen wisselen. Daarom is de komst van Ortiva zeer welkom”, aldus Cor de Vries, radijsteler en lid van de ondernemersgroep Plantgezondheid van Glastuinbouw Nederland.

Fonds Kleine Toepassingen
De etiketuitbreiding is tot stand gekomen door samenwerking tussen de toelatinghouder Syngenta en de Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP) van Glastuinbouw Nederland. De aanvraag en beoordelingskosten van deze NLKUG-aanvraag zijn gefinancierd uit het Fonds Kleine Toepassingen, vanuit een Fonds dat in 2018 was toegekend. Het Fonds Kleine toepassingen werd destijds gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, landbouwbedrijfsleven en Nefyto.
Omdat deze aanvraag is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009, is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel wordt gebruikt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Neem voor meer informatie contact op met Jeannette Vriend, telefoon 06 307 320 68.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2024