Etiketuitbreiding Romeo voor paprika, radijs, potplant- en snijbloementeelten onder glas

Door een goede samenwerking van Glastuinbouw Nederland, Agrauxine en ECOstyle Professional is onlangs de etiketuitbreiding gerealiseerd van Romeo ten behoeve van de bedekte teelt van Paprika, radijs, potplanten en snijbloemen onder glas. Woensdag 28 september heeft het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en biocide (Ctgb) een positief besluit genomen over deze etiketuitbreiding.

De etiketuitbreiding van het van het laag risico middel Romeo (werkzame stof: cerevisane) is gefinancierd door het Fonds Kleine Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen.

Fonds Kleine Toepassingen
De etiketuitbreiding is tot stand gekomen door samenwerking tussen de toelatinghouder Agrauxine en distributeur ECOstyle Professional en de Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP) van Glastuinbouw Nederland. De aanvraag en beoordelingskosten van deze NLKUG-aanvraag zijn gefinancierd uit het Fonds Kleine Toepassingen.
Romeo is een natuurlijk fungicide met een effectiviteit tegen onder meer grauwe schimmel en echte meeldauw schimmels. Het bevat celwanden van Saccharomyces cerevisiae. Omdat deze aanvraag is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009 is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel wordt gebruikt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Noot voor de redactie
Neem voor meer informatie contact op met Jeannette Vriend, mobiel 06 307 320 68.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2024