Extra aandacht voor lekkages teeltsysteem

Dat verbetering van de waterkwaliteit de laatste jaren een hot item is, zal niemand zijn ontgaan. De meeste telers hebben daarvoor of zelf een zuiveringsapparaat aangeschaft of pakken dit collectief op, zijn een contract aangegaan met een mobiele zuiveraar of zijn voor nul-lozing gegaan. Maar dit alles is niet voldoende om de waterkwaliteit echt te verbeteren als er geen aandacht is voor (onbedoelde) lekkages van het teeltsysteem.

Erik Groen (Waterschap Delfland) deed hiertoe al eerder een oproep.

Controles Delfland
Tijdens controles van Delfland afgelopen kwartaal werd bij monstername regelmatig een EC van 1,5 gemeten. Ook kwamen zij bij diverse telers lekkages aan het teeltsysteem tegen. Te denken valt hierbij aan scheve druppelaars, verzakte teeltgoten, loszittende eindkappen en verstopte afvoerbakken van de teeltgoot. Dit is voor Delfland reden om hier extra op te gaan controleren. Tot op heden is het bij waarschuwingen gebleven maar de kans is groot dat zij dit gaan opschroeven en ook gaan beboeten.

Teeltsysteem
Voor teelten met bijvoorbeeld een langjarige teelt of meervoudige teeltgoten vormen deze controles een extra uitdaging. Immers het is minder eenvoudig om dit goed te monitoren en aanpassingen/reparaties door te voeren. Toch is het zaak om uw personeel hier bewust van te maken, dat zij niet alleen scouten op ziekten en plagen maar ook op lekkages aan het teeltsysteem. Meer praktische tips en informatie hierover vindt u op Glastuinbouw Waterproof.

Glastuinbouw Nederland - © 2024