Factsheet 'Glastuinbouw en het elektriciteitssysteem'

Glastuinbouwbedrijven zetten steeds meer in op het flexibel kunnen afnemen van elektriciteit, bijvoorbeeld voor belichting of voor het vullen van batterijen en warmtebuffers voor later gebruik. Later ontstaan mogelijk kansen voor waterstof-WKK’s of groen gas WKK’s. De glastuinbouw kan een essentiële rol blijven spelen in het elektriciteitssysteem, mits ze blijft innoveren.

Dat stelt adviesbureau BlueTerra in het factsheet 'Glastuinbouw en het elektriciteitssysteem', dat is opgesteld in opdracht van Kas als Energiebron en in samenwerking met Greenport NoordHollandNoord. Het document is bondig en overzichtelijk en daarmee een handig hulpmiddel voor glastuinbouwbedrijven om het energiedossier van de sector uit te leggen aan geïnteresseerde partijen. 

Conclusie
Jeroen Larrivee, Energie-expert Glastuinbouw bij BlueTerra, concludeert in het factsheet dat de inzet van aardgas-WKK’s meer verschuift richting regelvermogen en noodvermogen. Daarmee blijft het een belangrijke rol vervullen in de transitieperiode tot ca 2040. Het aantal draaiuren neemt door marktwerking behoorlijk af, wat positief is voor het verlagen van de CO₂ emissie van de glastuinbouw. Tegelijkertijd komen er voor tuinders nieuwe flexopties en apparaten bij, waaronder elektrische boilers, batterijen en warmtepompen. Uit diverse onderzoeks- en pilotprojecten moet gaan blijken wat de rol kan worden van waterstof-WKK’s. De glastuinbouw kan een essentiële rol blijven spelen in het elektriciteitssysteem, mits ze blijft innoveren.

Het factsheet is toegevoegd als bijlage.

Kas als Energiebron

Alexander Formsma

Glastuinbouw Nederland - © 2024