Fieldlab Go West een succes

Twee jaar geleden bond een zorgvuldig samengestelde groep publiek-private partijen de strijd aan met de uitbuiting van internationale werknemers in het Westland. Een unieke én vruchtbare samenwerking blijkt inmiddels.

Ons uitgangspunt is kwalitatief goede (gecertificeerde) huisvesting bieden, we investeren daar samen met onze ondernemers in (o.a. via ELA). Helaas zijn er toch altijd nog partijen die langs en over de randen van de regelgeving heen gaan. Dit moet aangepakt en via het Fieldlab Go West dragen wij daar ook ons steentje aan bij.

Wie is Fieldlab Go West?
Twee jaar geleden bond een zorgvuldig samengestelde groep publiek-private partijen de strijd aan met de uitbuiting van internationale werknemers in het Westland. In het Fieldlab Go West slaan Openbaar Ministerie, politie, Arbeidsinspectie, ABU, FNV en Glastuinbouw Nederland de handen in elkaar om de misstanden in huisvesting in het Westland aan de kaak te stellen. Per situatie wordt gekeken hoe een doorbraak tot stand kan komen. Een unieke én vruchtbare samenwerking blijkt inmiddels. 

Vervolg
Vanuit Glastuinbouw Nederland nam Peter Loef deel. Nu wordt dit overgenomen door Ingrid Blom. Het Fieldlab zelf bevindt zich in de laatste fase, de problemen voor internationale werknemers helaas nog niet. Het is dan ook belangrijk dat wij een actieve rol invullen en onderdeel blijven van het netwerk. 

In deze ABU nieuwsbrief lees je meer over FieldLab Go West.

Jacqueline Kroon

Glastuinbouw Nederland - © 2023