Fieldlab Go West: een vruchtbare samenwerking

Twee jaar geleden bond een zorgvuldig samengestelde groep publiek-private partijen de strijd aan met de uitbuiting van internationale medewerkers in het Westland. Een unieke én vruchtbare samenwerking blijkt inmiddels.

Het Fieldlab zelf bevindt zich in de laatste fase, de problemen voor internationale medewerkers helaas nog niet. Geerten Graef, interventiespecialist bij het Openbaar Ministerie is ook onderdeel van Fieldlab Go West team. In dit artikel deelt hij wat Fieldlab Go West de afgelopen twee jaar heeft bereikt en wat de plannen voor de toekomst zijn.

Samen kom je verder
"Doordat in Fieldlab Go West door verschillende partners wordt bijgedragen, wordt de problematiek vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Alle teamleden lopen tegen dezelfde problematiek aan, maar hebben andere inzichten. Gezamenlijk gaan we nadenken over een oplossing. Die momenten dat we samen zitten en met ideeën komen zijn heel erg waardevol. Zo creëren we écht '1+1=3' in de strijd tegen uitbuiting van internationale medewerkers", aldus Graef.

Jas aan en naar buiten
Fieldlab is echter niet alleen maar ontstaan om aan tafel te zitten en te praten. Juist het in de praktijk zien en beleven biedt meerwaarde. Zo brengen de teamleden regelmatig bezoek aan fysieke locaties. De kracht van Fieldlab is dan ook om heel concreet stappen te zetten. Niet alleen een discussie op papier, maar de praktijk bekijken en op zoek gaan naar een passende oplossing. 
Graef: "Als we op een locatie komen en we zien bijvoorbeeld dat er iets ogenschijnlijk kleins als geen rookmelders zijn, dan zoeken we naar een zo praktisch mogelijke oplossing. We houden de lijnen kort en spreken indien nodig ons netwerk aan. Ook als het om grote vraagstukken gaat, bijvoorbeeld noodopvang wanneer een pand moet worden gesloten."

Als interventiespecialist bij het Openbaar Ministerie (OM) neemt de interventiespecialist deel aan Fieldlab in een neutrale positie. Daarentegen geeft de aanwezigheid van het OM ook gewicht mee aan locatiebezoek. Daarbij geeft Graef aan: "Wij gaan niet naar een fysieke locatie om strafrechtelijk onderzoek te doen. Juist vanuit Fieldlab willen we dit anders doen en proberen op een praktische manier een oplossing te vinden met de betrokken partijen."

De partners van Fieldlab geloven erin dat veruit de meeste mensen de juiste bedoelingen hebben rondom internationale werknemers. En dat de problemen die ze tegenkomen oplosbaar zijn met de betrokken partijen door in gesprek te gaan en te kijken naar de praktijk. Binnen het hele netwerk van arbeidsmigratie zijn er slechts een paar extreme gevallen die een andere aanpak vergen.

Oplossingen in de praktijk 
Door in gesprek te gaan met internationale werknemers, ondernemers of andere betrokkenen komen soms problemen naar voren waar niet iedereen zich van bewust is. Door in gesprek te gaan met de eerste betrokkenen maken we hen bewust van de situatie én zoeken we gezamenlijk naar een oplossing. "De problemen die we tegenkomen kunnen we vaak oplossen door te blijven praten. Mensen zijn vaak onbewust onbekwaam. Indien nodig schakelen we ons netwerk in om te bepalen wat de volgende stap is", aldus Graef.

De toekomst van Fieldlab
Het hechte team van Fieldlab gaat komend jaar door in dezelfde setting. Ze hebben geproefd aan het succes van de afgelopen twee jaar en hebben de smaak te pakken. De samenwerking bevalt goed en alle teamleden komen in hun dagelijkse werk ook dingen tegen die relevant zijn voor Fieldlab. "Fieldlab is een verrijking van mijn eigen werk, ik ben daar graag onderdeel van", vertelt Graef

De focus het komende jaar ligt op:

  • Het bezoeken van nieuwe locaties
  • Gesprekken aangaan met ondernemers én arbeidsmigranten

De exacte milestones voor dit jaar worden op korte termijn bepaald door het Fieldlab team. De kern is en blijft het verhaal van de internationale medewerker centraal stellen. Graef zegt: "We willen internationale medewerkers een gezicht geven en hun verhaal laten doen. Samen met ons netwerk willen we eraan werken het probleem op te lossen. We blijven in gesprek gaan met internationale medewerkers om inzicht te krijgen in hun situatie."

In het Fieldlab Go West nemen Openbaar Ministerie, Arbeidsinspectie, Politie, FNV, ABU en Glastuinbouw Nederland deel. Vanuit Glastuinbouw Nederland participeert Ingrid Blom, themaspecialist Arbeid.

Meldpunt incidenten
Glastuinbouw Nederland wil als sector aantrekkelijk werk bieden en medewerkers de kans geven om breed inzetbaar te zijn. Ingrid Blom: "Bij situaties of incidenten waar getwijfeld wordt aan het handelen van een werkgever, kun dit worden gemeld bij Glastuinbouw Nederland . Wij willen de meldingen onderzoeken, bijsturen en er van leren." Op de pagina Meldpunt Incidenten kun je lezen hoe je dat doet en wat de richtlijnen zijn als er een vermoeden bestaat dat er sprake is van een incident op werkgeverschap binnen de sector.

Ingrid Blom-Meeusen

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024