FloriPEFCR goedgekeurd door Europese Commissie

De FloriPEFCR, de rekensystematiek waarmee met behulp van zestien indicatoren de milieu-impact van snijbloemen en potplanten is te berekenen, heeft de goedkeuring van de Europese Commissie gekregen. Dat is op 14 februari in Wageningen bekendgemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst van het betrokken consortium, onder leiding van Royal FloraHolland en Wageningen UR. Ook Glastuinbouw Nederland behoort tot de deelnemers aan het consortium.

Op de foto: Tijdens de feestelijke presentatie van de FloriPEFCR op 14 februari vierde het consortium, in het bijzijn van projectpartners en toolbouwers, de Europese goedkeuring. Projectleider Roline Broekema van Wageningen UR (rechts vooraan) overhandigde, onder het toeziend oog van de consortiumpartners en penvoerder Albert Haasnoot van Royal FloraHolland (midden) het FloriPEFCR-document aan Jeroen Oudheusden van het Floriculture Sustainability Initiative (links vooraan).

Nu de Floriculture Product Environmental Footprint Category Rules (FloriPEFCR) Europees erkend zijn, kan de systematiek worden ingebouwd in rekentools. Daarmee kunnen siertelers op een eenduidige en geverifieerde manier de milieu-impact van hun snijbloem of potplant berekenen, onderling vergelijken en monitoren. Partijen als Ecochain, Greenhouse Sustainability en MPS zijn al bezig hun bestaande footprintrekentools zo snel mogelijk aan te passen zodat deze voortaan op basis van de Europese standaard werken. Om te garanderen dat de tools op de juiste manier de FloriPEFCR toepassen, is afgesproken dat het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) een benchmark ontwikkelt, een soort mandje met ‘geverifieerde rekentools’, die de eenheid van zowel de methodiek als de dataverificatie en –uitwisseling bevordert.

Reputatie van de sector
Met de FloriPEFCR speelt de sierteeltsector in op de vraag van handel en consument in Europa naar aantoonbaar duurzaam gekweekte bloemen en planten. Betrouwbaarheid en transparantie van de handel in sierteeltproducten is volgens het consortium een must voor de reputatie van de sector. Daarnaast wordt met de FloriPEFCR geanticipeerd op verwachte Europese wetgeving vanuit de EU Green Deal. Zo kondigde Brussel vorig jaar regels aan die greenwashing (onterechte milieuclaims) moeten tegengaan. Bedrijven die groene claims maken, moeten volgens die plannen in de toekomst verplicht hun producten beoordelen met behulp van op Life Cycle Assessment (LCA) gebaseerde methodes, zoals de PEF-methode. Ook werkt de EU aan een systeem dat de duurzaamheid van voedselproducten moet duidelijk maken aan consumenten.

Floriday
Floriday, het handelsplatform van Royal FloraHolland, zal op termijn bij de aangeboden producten ook informatie over de footprint gaan vermelden, zo kondigde de veiling tijdens de presentatie van de FloriPEFCR aan. Hoe dat precies gaat gebeuren is nog niet duidelijk. De veiling hoopt daar later dit jaar meer over te kunnen vertellen.

De FloriPEFCR komt voort uit de in 2018 gestarte Hortifootprint, een project dat medegefinancierd werd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en dat een initiatief was van Royal FloraHolland, GroentenFruit Huis en WUR. De projectgroep voor de FloriPEFCR bestaat behalve uit de bovengenoemde drie partijen uit: Union Fleurs, MPS, Glastuinbouw Nederland, Natuur & Milieu, FSI, Florverde, ABN Amro en Rabobank. PRé Sustainability en Blonk Consultants hebben de LCA-specifieke ondersteuning verzorgd.

Groenten en fruit
Voor groenten en fruit wordt eveneens gewerkt aan een in Europa bruikbare rekensystematiek voor footprintberekening. GroentenFruit Huis werkt daartoe samen met onder meer Freshfel Europe binnen het Freshfel Environmental Footprint Initiative. Dit project moet eind 2024 leiden tot een zogeheten schaduw-PEFCR voor groenten en fruit.

De FloriPECR is gepubliceerd in een 140 pagina’s tellend document dat hier is te downloaden.

 

Quincy von Bannisseht

Glastuinbouw Nederland - © 2024