Fors effect lichtspectrum op compactheid gevoelige kalanchoë-rassen

Voor een duurzame teelt van potplanten onder glas moet het energieverbruik en remmiddelengebruik worden verminderd. In het onderzoek ‘Energiezuinige belichting bloeiende potplanten zonder inzet van remmiddelen’ zijn zeven proefrondes uitgevoerd in de klimaatcellen bij Plant Lighting met kalanchoë en in één van de rondes ook met potchrysant.

Winterse omstandigheden in de kas zijn met zonlichtsimulatoren nagebootst en daarbovenop is bijbelicht met LED-belichting van verschillende kleurenspectra, daglengte en intensiteit. De proeven waren gericht op:

  1. Het juiste LED-spectrum
  2. Energiebesparing door lange dag in een deel van de afkweek en minder belichten

Vooral in winterse omstandigheden, als er weinig verrood licht van de zon is, kan bij gevoelige rassen doorwas optreden. Verrood licht leidde dan tot betere inductie van bloei en minder strekking. De intensiteit van verrood licht hoeft niet hoog te zijn; 2.5 μmol/m2/s was al effectief om doorwas-gerelateerde strekking tegen te gaan.

Aanbevelingen
Op grond van dit project zijn er de volgende aanbevelingen wat betreft het LED-spectrum voor kalanchoë:

  • Een aandeel blauw in het spectrum rond 13%;
  • Indien in de kas onder belichting wordt gewerkt is een klein aandeel witte LED’s prettig voor het oog;
  • Een klein aandeel verrood (5%);
  • Verrood tijdens de hele afkweek blijven belichten;
  • UV-B wordt interessant als alternatief voor remmiddelen zodra er energetisch efficiëntere en betaalbare lichtbronnen beschikbaar komen.

Plantkwaliteit
Na minimaal vier weken korte dag (KD) kan kalanchoë verder worden afgekweekt onder lange dag met goede plantkwaliteit. Korter dan vier weken korte-dag verstoort de bloei. Hoe hoger de lichtintensiteit in de lange dag (LD), hoe mooier en zwaarder de plant. Toch kan er ook bij lagere lichtintensiteit met LD een net zo mooie en zware plant worden gekweekt als onder KD met dezelfde lichtsom. Als tijdens LD zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijk zonlicht, kan worden bespaard op elektraverbruik voor belichting. Tijdens de eerste weken van de vegetatieve opkweek bij lange-dag kan kalanchoë met een relatief lage lichtintensiteit (30 μmol/m2/s) worden geteeld zonder nadelig effect op de eindkwaliteit.

Fors effect
Alle proeven in dit project zijn gedaan zonder enig remmiddel. Er is voor kalanchoë aangetoond dat lichtspectrum een fors effect heeft op compactheid van de plant bij gevoelige rassen. Belichting met rood/blauw LED zonder verrood tijdens de winter dient bij gevoelige kalanchoë-rassen te worden vermeden. Eventueel kan ook met UV-licht worden geremd, maar die methode lijkt nu nog kostbaar te zijn. Ook moet de lichtintensiteit niet te laag zijn om een mooie, compacte plant te telen.
(Tekst: Sander Hogewoning, Plant Lighting)

Kas als Energiebron

Arthur van den Berg

Glastuinbouw Nederland - © 2024