Gedeputeerden maken kennis met geothermie in Limburg

Op uitnodiging van de LLTB en Glastuinbouw Nederland regio Limburg brachten gedeputeerden Marc van Caldenberg (Energie en Klimaat) en Jasper Kuntzelaers (Landbouw) een werkbezoek aan twee bedrijven in Horst. Thema van deze ochtend was de mogelijkheden van geothermie in Limburg in de herkansing te zetten na de stilstand vanaf 2018.

Het werkbezoek begon met een bezoek aan Van Lipzig tuinderijen. Hier maakten de gedeputeerden fysiek kennis met geothermie. Tevens werd hier een korte toelichting gegeven door Nappa, een energiebedrijf dat twee jaar geleden is opgericht voor het winnen van aardwarmte. Belangrijk was ook het beeld van een geothermieput. In het ruimtebeslag van een sporthal kun je 15 miljoen aardgas equivalenten besparen op jaarbasis, ofwel 10.000 woningen.

Inhoudelijk deel
Voor het tweede gedeelte van het programma gingen de gedeputeerden naar groenteteler Wijnen Square Crops, een bedrijf dat op duurzame wijze groenten van hoge kwaliteit produceert, door de meest moderne technieken te gebruiken. Tijdens dit bezoek werd inhoudelijk dieper ingegaan op geothermie door middel van een toelichting door diverse gastsprekers.

Zo ging Jean Aerts, voorzitter van Glastuinbouw Nederland regio Limburg, in op geothermie in Limburg. Hoe is dit ooit in deze provincie ontstaan en welke potentie heeft het in deze regio in relatie tot de energieopgave. Vervolgens besprak Tom van Dort, werkzaam bij de Provincie Limburg, de wet- en regelgeving op het gebied van geothermie en welke impact dit heeft. Pieter Wijnen, eigenaar van Wijnen Square Crops en California Wijnen Geothermie (CWG), en Radboud Vorage van Nappa gingen in op de praktijk. De heren deelden hun ervaringen en lichtte de actuele situatie en ambities van Limburgse projecten toe.

Potentie benutten
Het inhoudelijk deel van het werkbezoek werd afgesloten met een discussiegesprek, onder leiding van Jean Aerts met alle aanwezigen, waarin de vraag ‘Wat is nodig om de potentie van geothermie in Limburg te benutten?’ centraal stond. Met actieve inbreng van de RES NML in de discussie, ging het ook om de kansen van verduurzaming in bewoond gebied via het warmtespoor te koppelen aan glastuinbouw. Ter afsluiting werden er vervolgafspraken gemaakt en was er de mogelijkheid om met elkaar na te praten en voor een rondgang in de kas en het bedrijf.

Energiemix
Fons Kersten, hoofdbestuur LLTB en portefeuillehouder Energie en Klimaat, kijkt terug op een waardevol werkbezoek. ‘Het doel van dit werkbezoek was om de stand van zaken van de twee geothermiebronnen in glastuinbouwgebied Californië, met elkaar te delen en van daaruit te kijken wat er nodig is om deze bronnen weer aan het draaien te krijgen. Geothermie vormt een belangrijk onderdeel van de toekomstige energiemix van Nederland. De ondernemers gaven aan dat geothermie niet alleen nodig is voor het duurzaam verwarmen van hun eigen kassen, maar dat zij die duurzame warmte ook kunnen en willen inzetten voor het verwarmen van omliggende dorpen in de regio. Win, win dus!

(Bron: LLTB)

Jean Aerts

Glastuinbouw Nederland - © 2024