Geen Europese herregistratie voor chloorprofam

De Europese commissie heeft besloten de registratie van chloorprofam niet te verlengen. Het besluit is vorige week gepubliceerd. Hiermee komen middelen op basis van chloorprofam voor kiemremming en onkruidbestrijding te vervallen.

Gebruiksperiode
De lidstaten mogen na 8 oktober 2020 geen gebruik meer toestaan. In Nederland neemt het Ctgb nog een besluit over de uitverkoop- en opgebruiktermijn.

Bewaarplaatsen
Het is van groot belang dat aardappelbewaarplaatsen die chloorprofam-residu bevatten geschikt blijven voor het bewaren van aardappelen. Hiervoor is vaststelling van een nieuwe en tijdelijke MRL (tMRL) voor chloorprofam in aardappelen noodzakelijk. Het genereren van gegevens voor een aanvraag van deze tMRL is gaande.

Beschikbaarheid
Voor het bewaarseizoen oogst 2019 zijn onze Gro-Stop producten beschikbaar. Ook Certis ChloorIPC 40% vloeibaar is beschikbaar voor herbicide toepassing in 2020.

Lees hier de Non-renewal CIPC Taskforce statement.

Bron: Certis

Glastuinbouw Nederland - © 2024