Geen overtredingen bij controles waterkwaliteit Pijnacker-Nootdorp en Westland

Bij de waterkwaliteitscontroles van het Hoogheemraadschap van Delfland in Westland en Pijnacker-Nootdorp afgelopen dinsdag zijn in geen van de gecontroleerde polders overtredingen geconstateerd. LTO Glaskracht Nederland is zeer tevreden met dit resultaat.

Het Hoogheemraadschap van Delfland voerde extra controles uit in verband met de teeltwisseling. Dat er geen overtredingen zijn geconstateerd bij de controles is een mooi resultaat. “De resultaten geven aan dat onze ondernemers zich meer en meer bewust zijn van het feit dat lozingen op oppervlaktewater niet zijn toegestaan”, stelt Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Glaskracht Nederland. De controles in Westland werden uitgevoerd in de Oude Campspolder, Nieuwland en Noordland, de Hoefpolder, de Groeneveldse polder en de Kralingerpolder. In Pijnacker-Nootdorp werden de polder van Nootdorp en de Noordpolder van Delfgauw gecontroleerd.

Voorlichting waterstromen bij teeltwisseling loont
Tijdens de teeltwisseling moeten glastuinbouwondernemers extra oppassen dat er geen emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen plaatsvindt naar het oppervlaktewater. Voorafgaand aan de teeltwisseling besteden Hoogheemraadschap van Delfland en LTO Glaskracht Nederland daarom extra aandacht aan voorlichting richting de glastuinbouwondernemers.

Gelijk speelveld
Bijkomend effect van consequente handhaving is dat het een gelijk speelveld borgt voor de glastuinbouwbedrijven. De komende periode blijft het Hoogheemraadschap van Delfland de extra controles uitvoeren.

Resultaat van gebiedsgerichte aanpak
In 2014 is de gebiedsgerichte aanpak gestart: een intensief traject waarin LTO Glaskracht Nederland, Hoogheemraadshap van Delfland, gemeentes en glastuinbouwondernemers samenwerken. Alle polders worden een voor een in kaart gebracht, op zoek naar onbedoelde lozingen en lekkages. Ondernemingen waarbij lekkage of lozing wordt aangetroffen worden bezocht en krijgen gelegenheid dit op te lossen. LTO Glaskracht Nederland en Hoogheemraadschap Delfland geven hierbij advies.

Op de hoogte blijven over waterkwaliteit rondom de teeltwisseling? Bekijk de website www.glastuinbouwwaterproof.nl/teeltwisseling

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2024