Gegevens waterkwaliteit digitaal beschikbaar

Delfland meet en bewaakt de waterkwaliteit om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de waterkwaliteit. Zo kunnen we zien of de maatregelen die we nemen het juiste effect hebben. De resultaten van de monitoringsgegevens zijn nu digitaal beschikbaar in de waterkwaliteitskaart.

Op de kaart zijn enkele stoffen in het water te zien die binnen of buiten de norm vallen. Op die manier proberen we de waterkwaliteit bij steeds meer mensen op het netvlies te krijgen. Ingrid ter Woorst: “Waterkwaliteit is niet alleen van het waterschap, maar van iedereen. We moeten samen zorgen dat we geen nieuwe vervuiling aan het water toevoegen. Hierdoor wordt ons water schoner en de omgeving prettiger”.

Bekijk de kaart op www.hhdelfland.nl/waterkwaliteitskaart.

Hoogheemraadschap van Delfland

Vacature: Netwerkcoördinator (1,0 fte)

Streef je ernaar om zaken in samenhang te regelen en te komen tot een evenwicht in je netwerk? Raak jij geïnspireerd door onze visie en missie Verantwoorde Glastuinbouw en kun jij anderen ermee inspireren? Ben je daarnaast enthousiast, nauwkeurig en…

Glastuinbouw Nederland - © 2023