Geldzorgen bij werknemers, hoe herken je het en hoe ga je ermee om?

Hoge energiekosten en inflatie, niet alleen bedrijven, maar ook steeds meer werknemers maken zich zorgen over hun financiële situatie. Een financieel fitte werknemer is productiever en gelukkig. Maar hoe herken je een werknemer met geldzorgen? En hoe help je een werknemer? De Werkgeverslijn land- en tuinbouw helpt met het herkennen en bespreken van geldzorgen en met verwijzen naar de juiste instanties.

Belang van financieel gezonde werknemers
Veel ondernemers in de land- en tuinbouw hebben te maken met werknemers met geldzorgen. Tachtig procent van de bedrijven in Nederland heeft dit jaar werknemers met geldzorgen. Gemiddeld zoeken mensen pas na vijf jaar hulp, als de schuld al is opgelopen tot 40.000 euro. Hulp bieden is niet alleen fijn, maar ook belangrijk voor je bedrijf. Als werkgever kost een werknemer met geldzorgen gemiddeld 13.000 euro per jaar door ziekteverzuim, lagere productiviteit en het verwerken van het loonbeslag. En bovenal: oog en zorg voor werknemers is onderdeel van goed werkgeverschap.

Herkennen van werknemers met geldzorgen
Een grote vollegrondsteler ziet steeds meer signalen van werknemers die het financieel moeilijk hebben. “Soms zit het in de kleine signalen. Als iemand tegen je zegt dat het allemaal steeds duurder wordt bijvoorbeeld”, vertelt de bedrijfskundige van de onderneming. “Voor ons is de HR-afdeling vaak een veilige plek waar werknemers hierover praten. Soms is het alleen aanhoren, andere keren denk je mee.”
Er zijn ook veel werknemers die hun geldzorgen niet zo snel delen. Toch zijn er wel signalen die je kan herkennen:

  • Plotseling minder goed werk leveren
  • Vaker ziek zijn
  • Om meer uren werk vragen
  • Een voorschot op het salaris vragen

Op deze site van de overheid staan alle signalen die je kunt herkennen bij werknemers.

Het gesprek aangaan
Praten over geldzorgen is moeilijk en voelt misschien ook niet altijd als een taak van de werkgever. Toch is het belangrijk dat je het gesprek aangaat om stress, ziekteverzuim en concentratieverlies te voorkomen. Als werkgever kun je dit periodiek doen, door het onderdeel te maken van het functioneringsgesprek. Vaak werkt het normaliseren van geldzorgen al als ijsbreker bij de start van een gesprek: Ik spreek vaak met werknemers over hun financiële situatie, hoe gaat het financieel met jou?
“Echte financiële hulp hebben wij nog niet hoeven bieden”, vertelt de bedrijfskundige van de vollegrondsteler. “Wel bieden we werknemers die het nu wat moeilijker beginnen te krijgen aan om meer uren te werken, of we kijken kritisch naar hun uitgavenpatroon. Een loonsverhoging is misschien de makkelijkste oplossing, maar we kunnen niet alle verantwoordelijkheid op de werkgever afschuiven.”

Doorverwijzing
Je kan tijdens een gesprek samen op zoek gaan naar passende organisaties die hulp bieden. De Nederlandse Schuldhulproute kan lokale hulp bieden. Wanneer je iemand hebt doorverwezen, is het belangrijk om op een later moment nog eens terug te komen op het gesprek. Vraag of de doorverwijzing heeft geholpen en of de werknemer tevreden is over de manier waarop je hem hebt geholpen.
De adviseurs van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw staan klaar wanneer een ondernemer hulp nodig heeft of wil overleggen over hoe geldzorgen bij werknemers bespreekbaar kunnen worden gemaakt.  

Ingrid Blom-Meeusen

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024