Gerbera in demokas 2030: interessante uitdaging praktijk

De gerberateelt in de fossielvrije en emissieloze kas 2030 is nu een half jaar onderweg. De plantopbouw van het jonge gewas is goed verlopen en er staat een compact en stevig gewas van Kimsey en Rich. De integrale benadering van energie, gewasbescherming en water in dit project is een uitdaging, met veel leerpunten voor de praktijk.

De afgelopen periode is energie nog geen issue geweest, omdat er weinig is gestookt en vrijwel geen belichting gebruikt. In de BCO van 23 september is de belichtings- en temperatuurstrategie – minimaal 9 mol per dag met een etmaaltemperatuur van 14oC en 0.4oC/mol – besproken. De minimum nachttemperatuur houden we op 14oC, zodat overdag ruimte is om de temperatuur te laten oplopen. Om energiezuinig te werken kan het in de winter goed zijn om juist de nachttemperatuur hoger te laten worden, omdat met drie schermen dicht er dan energiezuinig kan worden verwarmd. Overdag moet de warmte komen van de LED-lampen die naast 200 μmol.m⁻².s⁻¹ rood-blauw licht, warmte afgeven. Dat is dan nog altijd zo’n 35 W/m2. De planttemperatuur zal naar verhouding lager zijn dan bij SON-T belichting.

Verloop gewasbescherming
In de BCO is een toelichting gegeven op het verloop van de gewasbescherming. De meeldauw in Rich noodzaakt tot een chemische correctie. Het beperkt inzetten van zwavel en het permanent gebruik van een UV-deken, zijn niet voldoende om de meeldauw te beheersen. Voor de plagen, zoals mineervlieg, bladluis en trips, is de bestrijding biologisch gedaan met sluipwespen en roofwantsen. De resultaten hiervan zijn positief, al is niet te verklaren waarom dit nu gunstig uitpakt.
Het lastigste is echinotrips, die vanuit de ernaast gelegen afdeling met potanthurium is gekomen. Door deze trips gelijk met de meeldauw één keer chemisch te corrigeren, is het aantal bespuitingen beperkt. Daarna moet wel weer een nieuwe populatie biologische bestrijders worden opgebouwd. Daarbij is dan de vraag hoe alle plagen en hun bestrijders gaan reageren op steeds meer LED (R/B) ten opzichte van daglicht en een daglengte van 11.5 uur.

Het project Fossielloze en duurzame Demokas wordt gefinancierd vanuit Kas als Energiebron. Dit is het actie- en innovatieprogramma van het ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland.

Arie de Gelder (Wageningen University & Research)

Glastuinbouw Nederland - © 2024